Ordering

Gepubliceerd op

Bij het vraagtype Ordering dient de kandidaat een aantal items in de juiste volgorde te zetten. Denk bijvoorbeeld aan chronologische volgorde, logische volgorde of handelingsvolgorde.

  • Formuleer de vraag en bepaal bij opties de nummering en of een gedeeltelijke score kan worden gegeven.
  • Bepaal het aantal antwoorditems en vul de velden in. (Doe dit in de correcte volgorde; de volgorde die aan de kandidaat wordt getoond, wordt in de volgende stap bepaald)
  • Klik op Next.
  • Bepaal in dit scherm de volgorde die de kandidaat te zien krijgt. De opties in de rechterkolom kunnen met de muis versleept worden:

Vul de overige velden en klik op Submit.