Taalinstellingen

Gepubliceerd op

In deze handleiding wordt er van uitgegaan dat de taalinstelling van Blackboard op Engels staat. Sommige Nederlandse vertalingen kunnen namelijk tot verwarring leiden.