Vragen maken

Gepubliceerd op

  • Open in het Test Canvas de opties onder de knop Create Question.
  • Kies het vraagtype dat u wilt gebruiken.

Blackboard biedt meer dan 15 vraagtypen. Ze staan in alfabetische volgorde in het keuzemenu. Hieronder worden de vraagtypen min of meer in volgorde van toenemende complexiteit behandeld. Handelingen die bij meerder vraagtypen moeten worden verricht worden niet steeds opnieuw beschreven.