Tagarchief: Toetsen

Frequently asked questions

Het Grade Center introductie

Het Grade Center een uitgebreide toepassing van Blackboard. In het Grade Center worden niet enkel de resultaten van Assignments en toetsen bijgehouden, maar er bestaan extra mogelijkheden, zoals het toevoegen van berekende kolommen, het filteren op groepslidmaatschap, score of zelf gekozen criteria, bepaalde scores niet of extra laten meetellen et cetera. Een overzicht: . 1 Knoppenbalk met […]

Tags:
Frequently asked questions

Gewogen scores

Kies onder Create Add Calculated Column de optie Weighted Column In het volgende scherm geeft u eerst de gegevens op zoals u ook doet bij het aanmaken van een gewone kolom (zie Kolommen toevoegen, wijzigen en verbergen).Onder het schermdeel Select Columns gaat u aangeven hoe de weging moet worden gedaan. U kunt hier kiezen om […]

Tags:
Frequently asked questions

Gewogen en berekende kolommen toevoegen

Met de optie Create Calculated Column kunt u kolommen aan het Grade Center toevoegen waarin gewogen scores, gemiddelde scores of minimum en maximum scores worden getoond.

Tags:
Frequently asked questions

Grade Center: Smart Views

Smart Views zijn een zeer gewenste uitbreiding van het Grade Center. Hiermee kunnen selecties in het Grade Center worden gemaakt waarmee een docent bijvoorbeeld alleen zijn eigen studentengroep ziet. Een gemaakte Smart View kan direct gekozen worden in het onder de optie Grade Center in het Course Management. Meerdere soorten views kunnen worden gemaakt, op basis […]

Tags:
Frequently asked questions

Grade Center sorteren

Het Grade Center kan gesorteerd worden op de waarden in de kolommen door op de kolomkop te klikken. Er verschijnt een oranje pijltje, waarmee u kunt bepalen of er op- of aflopend gesorteerd moet worden. Op die manier kan op ieder kolom gesorteerd worden. Het is niet mogelijk om op deze manier sorteringen binnen sorteringen […]

Tags:
Frequently asked questions

Kolom wijzigen of verbergen

Door in de kolomkop op het dubbele pijltje te klikken opent u een menu waarmee de kolom gewijzigd kan worden. Quick Column Information geeft een kort overzicht van de eigenschappen van de kolom. Edit Column Information opent het scherm dat in de voorgaande paragraaf is besproken. Hierin kunnen de kolomeigenschappen worden aangepast. Column Statistics geeft […]

Tags:
Frequently asked questions

Kolommen toevoegen

U kunt zelf kolommen aan het Grade Center toevoegen, bijvoorbeeld om scores vast te leggen van toetsen of opdrachten die niet via Blackboard worden gepubliceerd: Klik in de knoppenbalk van het Grade Center op Create Column In het scherm Create Grade Column geeft u de kolom een naam en eventueel een beschrijving. Kies bij Primary […]

Tags:
Frequently asked questions

Scores invoeren en wijzigen

Blackboardtoetsen die volledig uit gesloten vragen met vaste scores zijn opgebouwd worden automatisch nagekeken, en de score komt vervolgens in het Grade Center terecht. Alle andere opdrachten of toetsen moeten worden beoordeeld en de score moet in het Grade Center worden ingevoerd. De snelste manier gaat zo: Klik op de betreffende cel Type de score […]

Tags: