Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Docent

Plagiaatcontrole

Enkele faculteiten gebruiken plagiaatcontrole in Blackboard assignments. Vanaf de april 2014 release van Blackboard, is SafeAssign volledig geïntegreerd in het standaard assignment.

Het doel van de plagiaatcontrole is enerzijds educatief: studenten helpen om bronnen te vermelden op correcte wijze in plaats van te parafraseren, anderzijds voorkomt de plagiaatcontrole mogelijk het misbruiken van bronnen.
SafeAssign herkent exact en niet-exact overeenkomende gegevens tussen de ingeleverde opdracht en reeds bestaand bronmateriaal. Meer informatie over het door SafeAssign geraadplaagde bronmateriaal is te vinden op de pagina’s: Use SafeAssign (Blackboard Help).

Het gebruik van SafeAssign in een assignment

 1. Maak een assignment aan, volg hierbij de stappen, beschreven in de handleiding: Opdracht plaatsen en laten inleveren. Om SafeAssign in te richten in het assignment, geven de onderstaande stappen enkele toevoegingen op Stap 5 van deze handleiding.
 2. Ga naar het onderdeel ‘Grading’ van de pagina ‘Create Assignment’. Dit bevat drie secties. Indien SafeAssign wordt gebruikt bij de faculteit, is dit te vinden in de sectie ‘Submission Details’ bij ‘Plagiarism Tools’. Het scherm ziet er uit als hieronder:
  SA-SafeAssign
  .
 3. Klik op de gewenste instellingen, in de regel zijn dat de eerste twee:
  ‘Check submissions for plagiarism using SafeAssign’,
  ‘Allow students to view SafeAssign originality report for their attempts’.
 4. Vervolg met de instructies in de eerder aangegeven handleiding ‘Opdracht plaatsen en laten inleveren’. De voorgaande punten zijn enkel een toevoeging voor plagiaatcontrole op deze handleiding.
Let op:

 • Blackboard meldt dat zij enkel officieel de Engelse taal ondersteunen. Op hun eigen site melden zij verder dat er ondanks dat geen technische limitaties zijn die het gebruik van SafeAssign met andere talen verhinderen. Praktisch betekent dit dat de gevonden resultaten bij de Engelse en de – bijvoorbeeld – Nederlandse taal enigszins kunnen variëren indien er sprake is van plagiaat.
 • Indien Anonymous Grading wordt gebruikt, zullen de rapporten niet zichtbaar zijn voor de instructor tot Anonymous Grading is stopgezet.