Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Het beoordelen van ingeleverde SafeAssign opdrachten

Een Safe Assignment wordt altijd gecontroleerd op plagiaat, daarmee verschilt dit type van een standaard assignment. Het aanmaken wordt toegelicht in de handleiding Aanmaken van een Safe Assignment.

Deze handleiding is een onderdeel van drie aan elkaar gerelateerde handleidingen:

 • Deel 1: het bekijken van ingeleverde SafeAssign opdrachten,
 • Deel 2: het SafeAssign Plagiaatrapport bekijken,
 • Deel 3: het beoordelen van ingeleverde SafeAssign opdrachten (deze handleiding).

Deel 3: het beoordelen van ingeleverde SafeAssign opdrachten

 1. Zorg ervoor dat je in het scherm zit: ‘Grade Assignment: <naam van het assignment>’:
  SA-Grade_Assignment
  .
  Dit scherm kan op verschillende manieren worden bereikt:
  A/ Via het scherm ‘View SafeAssign Submissions’ (Course Tools/SafeAssign/SafeAssign Items). Klik op de juiste naam in de kolom ‘User Attempt’.
  B/ Via het scherm ‘Needs Grading’ (Grade Center/Needs Grading), Klik op de juiste naam in de kolom ‘User Attempt’.
  C/ Via het Full Grade Center (Grade Center/Full Grade Center), klik rechts in de cel van het assignment dat je wilt bekijken en kies dan voor ‘Attempt <datum>’.
  De afbeelding hieronder laat zien hoe dit gaat in het Full Grade Center:
  SA-FullGradeCenter
  Er zijn meerdere opties vanuit dit scherm, deze worden beschreven in de volgende punten.
 2. Allereerst kun je het origineel lezen door te kiezen voor ‘Download’. Het origineel (zonder extra plagiaat informatie) wordt gedownload naar de computer.
 3. Ten tweede kun je ook vanuit dit scherm het plagiaatrapport lezen door het SafeAssign gedeelte open te klappen:
  SA-Grading_ViewReport
  .
 4. Ten derde kun je de poging beoordelen door te klikken op het invoerveld naast ‘Attempt’. Een extra veld voor commentaar opent automatisch:
  SA-Grading_Grade
  .
  Voer de punten in en vul de comments in die bestemd zijn voor de student. Verder kun je ook voor jezelf nog notities toevoegen, deze krijgt de student niet te zien. Klik op de ‘A‘ om een grotere editor te krijgen. Indien je klaar bent kies je voor ‘Save Draft’ indien je de wijzigingen enkel wilt bewaren, maar nog niet wilt doorsturen naar de student. In het andere geval kies je voor ‘Submit’, de student ontvangt nu wel zijn resultaat.
  .

Meer informatie over SafeAssign is te vinden in de andere twee delen: