Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Safe Assign: ingeleverd werk bekijken

Een Safe Assignment wordt altijd gecontroleerd op plagiaat, daarmee verschilt dit type van een standaard assignment. Het aanmaken wordt toegelicht in de handleiding Aanmaken van een Safe Assignment.

Deze handleiding is een onderdeel van drie aan elkaar gerelateerde handleidingen:

 • Deel 1: het bekijken van ingeleverde SafeAssign opdrachten (deze handleiding),
 • Deel 2: het SafeAssign Plagiaatrapport bekijken,
 • Deel 3: het beoordelen van ingeleverde SafeAssign opdrachten.

Deel 1: bekijken van ingeleverde SafeAssign opdrachten

 1. Ga via ‘Course Tools’ naar ‘SafeAssign’. Het onderstaande scherm opent.
  SA-ViewSubmiss
  .
  Ga naar het overzicht van alle Safe Assignments voor de course, door te kiezen voor ‘SafeAssign Items’:
  SA-ViewSubmiss2
  .
 2. Klik rechts van de naam van het gewenste SafeAssign item en kies voor ‘View Submissions’. Je krijgt alle ingeleverde assignments te zien:
  SA-ViewSubmiss3
  .
  In dit scherm heb je de beschikking over meerdere mogelijkheden die in de volgende punten worden besproken.
 3. Optie ‘Download all submissions’. Via deze optie worden alle op het scherm getoonde submissions naar de computer gedownload in een zipfile. Dit betreft de origineel ingeleverde bestanden.
 4. De kolom ‘User Attempt’ bevat de naam van degene die het assignment ingeleverd heeft. Indien je hierop klikt, kom je in een ander scherm waar je de student kan voorzien van een cijfer en commentaar, dit wordt bij deel 3 behandeld.
 5. De kolommen ‘Average Match’ en ‘Highest Match’ geven de procentuele hoeveelheid plagiaat in de tekst aan. ‘SA Report’ geeft het plagiaatrapport zelf, hierin wordt de herkende tekst uitgelicht en wordt aangegeven van welke bron deze afkomstig is. Dit wordt bij deel 2 behandeld.
  .

Meer informatie over SafeAssign is te vinden in de andere twee delen: