Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Adaptive Release

Adaptive Release – Review status

Als bij een item de Review Status wordt geactiveerd, krijgt de student de mogelijkheid om aan te geven of dit materiaal daadwerkelijk is bekeken.

In onderstaand voorbeeld wordt voor twee cursusitems de Review Status gecombineerd met Adaptive Release. Hiermee wordt bereikt dat de student het tweede item pas kan bekijken als hij heeft aangegeven dat het eerste item is bekeken:

  • Plaats twee items in een Content Area:
  • Open voor het eerste item het scherm Review Status en selecteer Enable; klik op Submit

Nu kan in dit voorbeeld bij Wettekst 2 via Adaptive Release de optie Review Status zo worden ingesteld dat Wettekst 2 niet zichtbaar zal zijn als Wettekst 1 nog niet is gemarkeerd als Reviewed.

Op deze manier kan dus een volgorde door de stof worden aangegeven, (vergelijkbaar met de mogelijkheden van een Learning Unit).

Een student kan bij het item de optie Reviewed aanvinken.

Uiteraard kan een student een item op Reviewed zetten zonder het materiaal daadwerkelijk bestudeerd te hebben. Via de mogelijkheden van Adaptive Release, gekoppeld aan toetsen kan dit wel worden afgedwongen.