Blackboard Support

Home

 

Welkom op de Blackboard support website.

Op deze website vind je handleidingen voor het gebruik van Blackboard en veelgestelde vragen. De informatie is te vinden onder de tabbladen ‘Informatie voor Studenten’ en ‘Informatie voor Docenten’.

Heb je vragen over Blackboard?

Ben je student? Neem contact op met je docent.

Ben je medewerker of docent? Neem contact op met de key-user van jouw faculteit (scroll naar beneden voor e-mail adressen).

Contact key-user

Bètawetenschappen: elo.beta@uu.nl

Diergeneeskunde: elo.dgk@uu.nl

Geesteswetenschappen: elo.gw@uu.nl

Geowetenschappen: elo.geo@uu.nl

REBO: elo.rebo@uu.nl

Sociale Wetenschappen: elo.fsw@uu.nl

UMCU: blackboard@umcutrecht.nl

UCU: ucu.blackboard@uu.nl