Blackboard Support

FAQs docent


Via Adaptive Release is het mogelijk om een assignment uitsluitend voor studenten toe te kennen die in bepaalde coursegroups zitten. Dit doe je via het gedeelte ‘Membership’. Mocht je later wijzigingen willen aanbrengen in de gekozen coursegroups dan is dat mogelijk, maar het weghalen van alle coursegroups werkt niet: er blijft altijd minimaal één coursegroup over. In eerste instantie lijkt het te lukken omdat via Adaptive Release de coursegroup weggehaald kan worden, maar na heropenen blijkt de laatste coursegroup er toch nog te staan.

Hiervoor is een oplossing, die gaat via Adaptive Release Advanced. Deze functie deelt de via Adaptive Release aangemaakte rules op in delen (criteria). Kies bij de juiste rule voor Edit Criteria en wijzig het criterium waarbij ‘Membership’ staat. Verwijder de betreffende coursegroup en submit. Je zult zien dat deze coursegroup nu wel is verdwenen.

Indien u meerdere assignments wilt verwijderen, is er een aandachtspunt als u werkt met de Edge Browser.

Nadat u de eerste keer een assignment weghaalt, wordt u binnen Edge via een pop-up gevraagd: “Deze actie is onomkeerbaar, weet u zeker dat u dit item wilt verwijderen?”. Op OK klikken, zal het assignment netjes verwijderen.

Indien u hierna nog een ander assignment verwijdert, is de vraag iets anders en is er een mogelijkheid om de mogelijkheid aan te vinken: “Deze pagina niet toelaten om meer meldingen te maken”.
Let op: indien u nu kiest voor deze optie, dan kunt u geen assignments meer verwijderen! U krijgt hierover geen melding meer en u moet de Edge browser herstarten om weer in staat te zijn om assignments te  verwijderen. Dit is een Edge kenmerk, geen Blackboard kenmerk.

Java wordt door steeds minder browsers nog ondersteund. Blackboard speelt in op deze ontwikkeling. Bij de laatste update zijn de Collaboratie tools uit Blackboard verwijderd, hieronder vielen de Chat en Virtual Classroom. Deze tools waren afhankelijk van Java. Hetzelfde geldt voor de Multiple File Upload.

Java wordt dus in het geheel niet meer gebruikt, veel functionaliteit wordt vervangen door HTML 5 codering.

Opm: de door Microsoft gebruikte Webbrowser Edge, die ook geen Java support meer heeft, wordt in de huidige versie ondersteund door Blackboard.

Als u studenten met elkaar wilt laten discussiëren bijvoorbeeld naar aanleiding van een college of werkgroep, gebruik dan de functionaliteit ‘Discussion Board’. Bij de handleidingen vindt u in de categorie ‘Communiceren en samenwerken’ de handleiding Discussion Board met uitleg over het aanmaken en inrichten van discussiefora. NB. Als u studenten in groepen met elkaar wilt laten discussiëren dan is het verstandig om groepen aan te maken bij Users and Groups > Groups en bij de ‘Tool Availability’ de optie ‘Discussion Board’ aangevinkt te laten staan.

Als u groepen heeft aangemaakt, kunnen studenten ook files uitwisselen zonder hierover te discussiëren. U kunt hiervoor de tool ‘file exchange’ aanzetten. Deze tool is uitsluitend beschikbaar in groepen, dit in tegenstelling tot het Discussion Board dat ook los van een groep kan worden gebruikt. Van belang is om studenten goed te informeren over het doel van de tools zodat duidelijk is wanneer zij wat waarvoor moeten gebruiken. Het discussion board gebruiken om alleen bestanden uit te wisselen is bijvoorbeeld niet aan te raden, de tool ‘file exchange’ is hiervoor meer de aangewezen tool.
Voor het werken met groepen en het aanmaken van de discussion boards is een aparte handleiding ontwikkeld (zie onder handleidingen)

Ja, dit kan door middel van het instellen van de Course Entry point. Wij raden echter aan het Template van de Universiteit Utrecht te volgende waarbinnen Announcements de eerste pagina is.

Het Course Entry point is te vinden via Customization > Teaching style:
Course entry point

Een message is een bericht dat alleen binnen een Blackboard cursus of community gelezen kan worden. Een student moet dus actief in die specifieke cursus de Messages bezoeken om deze te kunnen lezen. Deze vorm van communicatie wordt niet vaak gebruikt binnen de UU.

Mail wordt afgeleverd in de reguliere e-mailbox van het @students.uu.nl e-mailaccount. Het is niet mogelijk om messages door te laten sturen naar een mailaccount.

Waarschijnlijk staat de cursus nog op ‘Unavailable’. Zie Hoe maak ik mijn cursus beschikbaar/available?

Een andere mogelijkheid is, dat de mededeling Date-Restricted is en niet actief is op het huidige tijdstip.

Een discussionboard is een communicatiemiddel dat kan worden ingezet voor alle ingeschrevenen van een course, of zo kan worden opgezet dat enkel een groep studenten er gebruik van kan maken.

Hoe regel je dat enkel een cursusgroep toegang krijgt?
Er dienen eerst coursegroups te zijn aangemaakt, hierna krijgt een groep het discussionboard mee als kenmerk.

 1. Ga in de control panel naar Users and Groups en kies voor Groups.
 2. Maak de gewenste groep aan en zorg hier bij dat er vinkje staat voor ‘Discussion Board’:
  DiscussionBoard

Wanneer je een Course link wilt maken moet je via een pop up scherm aangeven naar welk onderdeel in je cursus je de link wilt maken. Zie je het zojuist gemaakte item hier niet verschijnen actualiseer het pop up scherm dan even door op Ctrl + F5 te drukken.

CourseLink

Het al dan niet kunnen toevoegen van een attachment binnen een discussionboard-bericht is een instelling van het discussionboard. Binnen de instellingen van het specifieke discussionboard moet dus worden aangegeven dat attachments toegestaan zijn. Bij het aanmaken van een algemeen discussionboard is dit standaard zo ingesteld, maar bij het aanmaken van een group-discussionboard is dit helaas niet standaard het geval. Aanpassen van deze instelling gaat als volgt:

 1. Ga naar de betreffende groep waar het discussionboard onderdeel van uitmaakt via Users and Groups > Groups.
 2. Klik op de naam van de betreffende groep.
 3. Klik op Group Discussion Board.
 4. Klik op de pijltjes naast de naam van het Discussionboard en kies voor Edit.
 5. Ga in het scherm dat verschijnt naar de sectie ‘Forum Settings’ en zet daar een vinkje voor ‘Allow File Attachments’.
 6. Submit

Het is mogelijk om in een item op een content page meerdere linkjes te plaatsen naar diverse bestanden. Dit gaat als volgt:

Deel I: plaats de bestanden in de content collectie van d cursus via een zip.bestand:

 1. Maak een zip.bestand van de bestanden die u op Blackboard wilt plaatsen. (Een zip.bestand maakt u als volgt 1. selecteer de bestanden die u in de map wilt plaatsen door de ctrl-toets ingedrukt te houden. 2. Laat de ctrl-toets los en klik op uw rechtermuisknop. 3. Kies in het menu dat verschijnt ‘Kopïeren naar…’ en kies ‘Gecomprimeerde (gezipte) map’. De bestanden worden staan in een map bij elkaar.
 2. Ga in de cursus naar de Content Collection door te klikken op de naam de cursus (zie gele markering in afbeelding).
 3. Maak een map aan waar u de bestanden in wilt plaatsen in de content collection ( niet noodzakelijk, maar biedt overzicht). Dit doet u door te klikken op ‘Create content folder’ (zie gele markering in afbeelding).
 4. Open de nieuwe aangemaakt map om hier de documenten uit het zip.bestand te plaatsen. Klik op upload en kies ‘Upload Zip Package’.
 5. Klik vervolgens op Browse Computer en selecteer het zojuist door u aangemaakte zip.bestand. Klik op Submit.
 6. De bestanden uit het zip.bestanden worden nu uitgepakt in de content collection.

Deel II: plaats de bestanden (linkjes van de bestanden) in de cursus, zichtbaar voor de studenten.

 1. Ga naar de pagina waar de linkjes naar de bestanden geplaatst moeten worden.
 2. Klik op ‘Build Content’ en kies in het uitklapmenu voor ‘Create Item’.
 3. Geef het item een naam en een beschrijvingen over de documenten.
 4. Klik op ‘Browse Content Collection’.
 5.  Vink alle bestanden aan die geplaatst moeten worden.
 6. Klik op Submit. De bestanden zijn nu geplaatst op de pagina.

Technisch is het mogelijk om ingeschreven studenten handmatig uit de cursus te verwijderen, maar dit wordt sterk afgeraden!
Bij het direct verwijderen van een student uit een Blackboard cursus gaan alle studentgegevens (zoals opdrachten, toetsresultaten, cijfers e.d.) verloren. Daarnaast wordt het account via de automatische synchronisatie met Osiris na enkele uren toch weer toegevoegd. De correcte wijze om een student uit een Blackboard cursus te verwijderen is dan ook door de student via Osiris uit te schrijven.

Opm: indien via Osiris wordt uitgeschreven, wordt via de koppeling een opdracht gegeven om de studentinschrijving op disabled te zetten (de cursusinschrijving van de student is hierdoor noch voor zichzelf, noch voor andere studenten of de docent actueel of zichtbaar). Hierdoor worden de bijdrages van deze student aan zijn cursussen niet verwijderd. Opnieuw inschrijven kan enkel via Osiris.

Inschrijven voor vakken en minoren regelen studenten via het Studiepunt (www.uu.nl/studiepunten).

Nee, in principe is dit niet mogelijk. Toevoegingen van studenten aan Blackboard cursussen vinden automatisch plaats via de Osiris inschrijving voor een cursus.
In noodgevallen kunnen studenten handmatig worden toegevoegd. Gebruik deze mogelijkheid alleen in het geval er is misgegaan bij de inschrijving en de student direct toegang tot een cursus moeten hebben. NB dit ontslaat de studenten niet van de verplichting om zich alsnog in te schrijven.

 • Ga binnen de gewenste cursus naar “control panel” en “users en groups” en kies hier voor “users”
 • Kies hier “enroll user” en “find users to enroll”
 • Voer de Solis-id van de betreffende docent in te vullen bij “username” en kies bij “Role” voor de gewenste rol.
 • Er kan middels de knop “Browse…” ook gezocht worden naar een persoon. Hierbij kan gezocht worden op naam en op e-mailadres (selecteer hierbij de juiste velden).
 • “Enrollment Availability” blijft op “yes” staan: kies nu “submit”

Ja, dat kan. Docenten die de rol van “instructor” hebben voor een cursus kunnen mededocenten toevoegen en verschillende rollen toekennen aan deze mededocent.

 • Ga binnen de gewenste cursus naar “control panel” en “users en groups” en kies hier voor “users”
 • Kies hier “enroll user” en “find users to enroll”
 • Voer het Solis-id van de betreffende docent in bij “username” en kies bij “Role” voor de gewenste rol.
 • Er kan middels de knop “Browse…” ook gezocht worden naar een persoon. Hierbij kan gezocht worden op naam en op e-mailadres (selecteer hierbij de juiste velden).
 • “Enrollment Availability” blijft op “yes” staan: kies nu “submit”

Alle docenten die beschikken over een Solis-id van de Universiteit Utrecht kunnen met deze stappen worden toegevoegd aan een cursus.
Let op: de basis voor de inrichting van cursussen is Osiris! In tegenstelling tot hoe het met studenten verloopt, blijven instructors wel bestaan in Blackboard als zij niet in dezelfde cursus in Osiris bestaan. Voor instructors heeft het de sterke voorkeur om deze aan te maken vanuit Osiris! 

Gastdocenten

Docenten die niet beschikken over een Solis-id kunnen worden toegevoegd als gastdocent aan een cursus.
Een verzoek tot aanmaken van een gastaccount kan worden ingediend bij de facultaire Blackboard-beheerder. De Blackboard-beheerder zal het gastaccount vervolgens toevoegen aan de gewenste cursus. Het e-mailadres van de Blackboard-beheerder staat vermeld op de pagina ‘Support’.

Wanneer uw cursus zowel een voltijd als een deeltijd variant kent dan is dit niet direct te zien in de module ‘My Courses’; daar ziet u namelijk dezelfde cursusnaam. Dit probleem kunt u verhelpen door in deze lijst ook het BB course_id te laten zien, hier staat namelijk V of D in. Dit kan door rechtsboven in de module op het ‘tandwieltje’ te klikken. Daar kunt u per cursus aangeven of u ook het BB course_id wilt laten zien.

In de onderstaande afbeelding is het tandwieltje te zien en het resultaat van de toevoeging van het BB course_id:

VT-DT-show-1

Het vinkje plaatsen:

VT-DT-show-2

Wanneer een student zich inschrijft op een cursus in Osiris en de cursus staat op ‘Available’ (Zie Hoe maak ik mijn cursus beschikbaar/available?) dan wordt deze student meegenomen in de koppeling, die studentgegevens vanuit Osiris overhaalt naar Blackboard. De student krijgt daardoor toegang tot het cursusequivalent in Blackboard.

Deze koppeling tussen Osiris en Blackboard draait 2 maal daags, eenmaal in de ochtend en eenmaal in de avond, inclusief het weekend. In de meeste gevallen zal een student dus een dag na inschrijving in de Osiris-cursus ook in Blackboard ingeschreven zijn op de cursus. Er zijn uitzonderingen, zo is de procedure anders voor bijv. de matchingsstudent.

Het aanmaken van de cursussen en het toevoegen van de juiste personen gaat geheel volgens een automatische koppeling, waarin Osiris een centrale rol speelt. De koppeling zorgt ervoor dat voor elke cursus in Osiris een cursus op Blackboard wordt aangemaakt (hetzij expliciet aangegeven van niet), dat alle studenten die staan inschreven op de cursus als ‘Student’ aan de Blackboard-cursus worden toegevoegd en dat alle docenten en coördinatoren die in Osiris bij de cursus staan geregistreerd als ‘Instructor’ worden toegevoegd.

Indien je als docent jouw cursus niet ziet, zijn er verschillende zaken die je kunt nagaan:

 • Allereerst is het handig om te weten wat er in Osiris over de cursus staat geregistreerd. Dit is na te zoeken in de Onderwijscatalogus van de Universiteit Utrecht.Komt de cursus niet voor in de onderwijscatalogus? Neem dan contact op met Onderwijs- en Studentenzaken.
 • Komt de cursus wel voor, maar klopt de lijst met docenten niet of bent u niet ingeschreven in deze cursus? Neem dan contact op met het Studiepunt. Zij kunnen in beide gevallen de informatie in Osiris op orde brengen. Deze aanpassingen zullen dan via de automatische koppeling uiterlijk de volgende dag ook in Blackboard bijgewerkt zijn.
 • Klopt de informatie zoals deze in de onderwijscatalogus wordt getoond en wordt u als coördinator of docent genoemd, maar heeft u toch geen toegang? Neem dan contact op met facultair beheer (e-mailadressen van alle facultair beheerders zijn te vinden onder ‘Support’).

Wanneer een cursus wel beschikbaar is maar toch niet voorkomt in de ‘My Courses’-lijst van de student is de student mogelijk niet in Osiris ingeschreven voor de cursus. Dit kan via het Studiepunt van de Faculteit gecontroleerd worden. Is de inschrijving in Osiris voor de cursus wel in orde, en is er meer dan een dag verstreken sinds de inschrijving? Laat de student dan contact opnemen met de facultair beheerder. Zie voor contactgegevens het blok ‘Contact Faculty Helpdesk‘.

Klik bovenaan rechts op het slot-icoontje en kies Make Available:

Availability

Of ga in het Control Panel naar ‘’Customization‘ en ‘Properties’ en kies bij ‘Set Availability’ voor ‘Yes’ (hieronder rood omcirkeld).

Hiermee wordt de cursus zichtbaar/beschikbaar voor studenten die staan ingeschreven in de cursus. Zo lang de cursus niet available is gemaakt verschijnt deze voor studenten niet in de ‘My Courses’-lijst op het ‘My Blackboard’-tabblad.

Availability