Blackboard Support

Toetsen binnen Blackboard

Door het geven van onderwijs op afstand is het gebruik van afnemen van toetsen binnen Blackboard flink toegenomen. Omdat in Blackboard veel mogelijk is, en daarom ook soms dingen niet goed gaan, willen wij hier een paar tips geven om het gebruik van toetsen binnen Blackboard soepeler te laten verlopen.

Advies

Wij adviseren alleen Blackboard te gebruiken voor een summatieve toets als dit niet anders kan. Remindo is het toetsingssysteem en is hier uiteindelijk het meest geschikt voor. In sommige gevallen kan Remindo niet gebruikt worden. Hierbij kun je denken aan:

Aandachtspunten

Op dit moment zijn er een aantal aandachtspunten bij het gebruik van de functies Assignment en Test. U kunt problemen voorkomen door de instellingen van de aangemaakte opdrachten binnen Blackboard simpel te houden. Wat op het moment vaak voor problemen zorgt is:

Student: Ik had mijn toets nog niet af, maar deze toch ingediend!

Bij het beschikbaar maken van de toets is de instelling “Force Completion” aangevinkt. Wij adviseren om deze niet aan te vinken.

In de handleiding is hier meer over te vinden (https://blackboard-support.uu.nl/handleidingen/toets-beschikbaar-maken).

Docent: Ik krijg de verdeling onder de nakijkers niet goed. Ik heb delegated grading gebruikt.

In Blackboard is het mogelijk om een Assignment te laten nakijken door verschillende instructors/teaching assistents via Delegated Grading. Dat lijkt heel handig maar kan voor problemen zorgen die niet makkelijk op te lossen zijn.

Hieronder staan de meest voorkomende problemen en een advies hoe Delegated Grading te gebruiken.

Je kunt zowel instructors als teaching assistents de mogelijkheid geven een of meerdere studenten of groepen na te laten kijken. Daarbij kan worden aangegeven of deze ook een eindcijfer mag uitdelen. Per nakijker (grader) moet bepaald worden welke studenten of groepen deze gaat nakijken

Door de CTRL-toets vast te houden kan men meerdere groepen / studenten selecteren.

Als de nakijker in het Grade Center bij Needs Grading kijkt dan zie je alleen de ingeleverde opdrachten van de studenten/groepen die aan de betreffende nakijker zijn toegewezen.

De nakijkers kunnen een random aantal studenten toegewezen krijgen om na te kijken. Wanneer deze studenten een onbeperkt aantal pogingen hebben om een opdracht in te leveren wordt er random nagekeken over al het ingeleverde werk. Dit nakijken is niet ingedeeld per student maar per poging van een student. Het kan dus voor komen dat de verschillende pogingen van 1 student door verschillende nakijkers worden nagekeken.

  • Ook bij een groepsopdracht kan iedere student van een groep werk blijven inleveren voor de groep die wordt verdeeld onder de nakijkers.
  • Ook als alleen de laatst ingeleverde poging een cijfer moet krijgen, krijgen de nakijkers al de pogingen te zien. (dit zou evt alleen voor kunnen komen als er een nakijker voor de deadline begint met nakijken. *)
*) Het verdelen van pogingen aan nakijkers gebeurd tijdens het inleveren van het werk. Als een nakijker begint met nakijken voor de deadline van de opdracht, dan kan de nakijker het zicht over een deel van het na te kijken of nagekeken werk verliezen. De nakijker lijkt daarna ook niet meer gekoppeld te zijn met zijn eerder toegewezen nakijkwerk in het overzicht van de graders.

Advies samengevat

Gebruik Delegated Grading zo min mogelijk.

Wil je toch Delegated Grading inzetten, gebruik dan zo veel mogelijk controle:

  • Geef studenten maar 1 poging om in te leveren per opdracht (geen onbeperkte pogingen om in te leveren)
  • Wijs zelf groepen en/of studenten toe aan nakijkers (gebruik geen random toewijzing)
  • Begin nakijken nadat alles is ingeleverd/deadline is verstreken

Mocht je verder advies nodig hebben, neem dan altijd eerst contact op met je key-user voor meer informatie!