Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Kolommen toevoegen

U kunt zelf kolommen aan het Grade Center toevoegen, bijvoorbeeld om scores vast te leggen van toetsen of opdrachten die niet via Blackboard worden gepubliceerd:

  • Klik in de knoppenbalk van het Grade Center op Create Column
  • In het scherm Create Grade Column geeft u de kolom een naam en eventueel een beschrijving.
  • Kies bij Primary Display de manier waarop u de score wilt tonen:

    (De keuze Letter rekent de score om naar het  Amerikaanse systeem van A+ tot F)
  • Desgewenst kan een Secondary Display worden gekozen die in het Grade Center achter de Primary Display tussen haakjes wordt getoond
  • Door bij Category een keuze te maken kan de kolom straks op basis van deze keuze meer of minder meetellen in een berekening van een eindcijfer. In (13.6) Categorieën beheren wordt behandeld hoe categorieën kunnen worden toegevoegd.
  • In het verplichte veld Points Possible geeft u aan wat de maximaal haalbare score voor dit onderwerp is.
  • Bij Due Date kunt u aangeven tot wanneer er een score kan worden behaald voor dit onderdeel.
  • Bij Options kan worden aangegeven of de score meetelt in de berekeningen en welke gegevens de student in My Grades te zien krijgt.