Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Staff Informatie bewerken

Met de Course Tool Staff Information (Contacts) kunt u informatie over uzelf en andere docenten, practicum begeleiders, assistenten et cetera geven.

Geef in ieder geval naam, telefoonnummer en e-mail adres van alle betrokkenen op en de tijden waarop zij voor cursusdeelnemers bereikbaar zijn. Eventuele taakverdeling (wie verzorgt welke werkgroepen) kan ook hier worden opgenomen.

  • Zorg dat de Edit Mode op ON staat
    Klik in het cursusmenu op Staff Information. Het scherm Contacts verschijnt.
  • Klik op Create Contact
  • Vul onder Profile Information de velden die van toepassing zijn in

Onder Options kunt u de beschikbaarheid van de pagina instellen. Tevens kunt u een foto en een link naar een homepage aan de informatie toevoegen. Studenten stellen dit vaak zeer op prijs.

  • Klik boven of onder in het scherm op de knop Submit