Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Docent

Calculated formula

Met dit vraagtype wordt gevraagd een berekening te maken. De benodigde gegevens kunnen binnen door de docent bepaalde grenzen variëren. Hierdoor kan aan iedere kandidaat een andere berekening gevraagd worden.

 1. Bepaal in de formulering van de vraag welke variabelen gebruikt moeten worden door deze varibalen tussen rechte haken te plaatsen:

  .
 2. Geef in het volgende veld de formule waarmee de juiste uitkomst berekend kan worden. Gebruik hiervoor enkel de variabelen die in punt 1 tussen rechte haken zijn gezet.
  Calcul_Formula
  .
  Om de formule op te bouwen gebruikt u de mathematische opties in de werkbalk:
  Calcul_BuildFormula
  .
 3. Onder Options worden drie mogelijkheden bepaald:
  • Bij Answer Range bepaalt u of het gegeven antwoord binnen een range mag vallen. Deze range (boven en onder de exacte uitkomst) kan numeriek of als percentage worden opgegeven. Als het antwoord exact moet zijn moet de range op 0 zijn.
  • Bij Partial Credit Range kan ook een (ruimere) range worden opgegeven waarbinnen een gedeeltelijke score wordt toegekend.
  • Bij Answer Units kan worden opgegeven of er een eenheid (sec, Joule, Kwh) aan het antwoord moet worden toegevoegd en hoeveel er toch nog wordt gescoord als de eenheid ontbreekt of fout is.
 4. Klik op Next.

Op de volgende pagina worden de variabelen gedefinieerd:
Calcul_answersets
.

 • Geef voor ieder variabele een maximale en minimale waarde op en geef aan: ofwel hoeveel decimale plaatsen de variabelen hebben ofwel van hoeveel significante cijfers er sprake is.
 • Geef aan in hoeveel decimalen het antwoord moet worden gegeven.
 • Bepaal hoeveel antwoordsets moeten worden berekend. Uit deze sets wordt voor iedere kandidaat een willekeurige regel getrokken.
 • Geef aan in welk formaat het antwoord moet worden gegeven (normaal of exponentieel).
 • Klik op Calculate of op Next.
  De antwoordsets worden berekend en op de volgende pagina getoond. Als er extra moeilijke of makkelijke antwoordsets tussen zitten kunnen die alsnog worden verwijderd.
 • Formuleer de feedback en klik op Submit.