Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Gebruikers beheer

Rollen en rechten beheren

Gebruikersbeheer

Courses en communities kennen verschillende benamingen voor de rollen die toegekend kunnen worden in Blackboard, de rechten die er bij horen komen echter overeen. Een Instructor in een course heeft dezelfde rechten als een Leader in een community. De Instructor/Leader heeft de meeste rechten. De Guest heeft de minste rechten.

Binnen de UU worden rollen in principe automatisch door de koppeling met Osiris toegewezen (een coördinator in Osiris wordt Instructor, studenten in Osiris worden student). Alleen een Instructor/Leader kan rechten aanpassen, toekennen of verwijderen in een Blackboard course.

Algemene functionaliteit van de rollen

Hieronder een vergelijking van de verschillende rechten die bij de rollen horen.

Student Standaard rol. Een student kan geen courses wijzigingen.
Instructor Standard rol voor de docenten van de betreffende course. De Instructor heeft alle rechten en staat vermeld in de Course Catalog.
Teaching Assistant De Teaching Assistant heeft dezelfde rechten als de Instructor, maar staat niet vermeld in de Course Catalog.
Course Builder De Course Builder mag de cursus wel wijzigen, maar heeft geen toegang tot het Grade Center.
Grader De Grader heeft toegang tot het Grade Center, maar mag de cursussen niet wijzigingen.
Guest Guests mogen enkel die gedeelten van de cursus zien die voor hen beschikbaar zijn gemaakt.

 

Unieke rechten van de rollen

Hieronder staat per rol uitgelegd wat de unieke rechten zijn. De onderliggende rol heeft deze rechten niet. Dat betekent dat de Instructor alles kan wat de onderliggende rollen ook kunnen plùs de unieke rechten die bij de rolbeschrijving genoemd staan. Bijvoorbeeld: een Instructor kan een export van een cursus maken, net als een Teaching Assistant, maar een Instructor kan daarnaast -de genoemde unieke rechten-  een rol aanpassen, gebruikers toevoegen en gebruikers verwijderen.

Course roles  Community roles Unieke rechten per rol (Per rol staan de unieke rechten vermeld. De gebruiker heeft daarnaast alle onderliggende rechten.)
Instructor Leader Gebruikers toevoegen, rol van gebruikers aanpassen, gebruikers verwijderen
Teaching Assistant Assistant
 • Evaluation (tracking); maken course reports
 • Exporteren cursus/community
Course Builder Organization Builder
 • Bestanden maken, kopiëren, bewerken, verplaatsen en verwijderen
 • Aanmaken, bewerken en verwijderen van Announcements, Blogs, Discussion Boards, Journals, Wikis, Groups
 • Adaptive release; Advanced-modus
 • Cursus/community archiveren en kopiëren
  NB. Course builder mag géén:
  1. Evaluaties/tracking gegevens bekijken
  2. Cijfers geven in een blog
Grader Grader
 • Toegang tot unavailable course
 • Tests en surveys beschikbaar stellen
 • Evaluaties (tracking gegevens) genereren
 • Emailberichten naar groepen verzenden
 • (Bijdragen) bewerken van Blogs,
  Journals, Groups (samenstelling wijzigen),
  Wikis, Collaboration (chat-functie)
 • Bekijken van Announcements, Discussion Boards, Journals.
Auditor Auditor Leesrechten en deelnemen aan discussies (postings)
Student Participant Leesrechten en deelnemen aan discussies (postings)
Guest Guest Leesrechten

 

Collega’s als course teachers toevoegen

Indien je collega’s wilt toevoegen als course teachers, dan kies je voor de Instructor rol.

Users_enroll

Ga eerst naar Users and Groups > Users en klik op ‘Find users to enroll’

 

Hierna kom je in het onderstaande scherm en kun je de naam van de collega aangeven, indien gewenst kan op interactieve wijze worden gezocht op de naam via ‘Browse’. Let op dat je ook de juiste rol selecteert. Mocht dit per ongeluk fout gaan, kan dit later nog wel worden aangepast, zie de volgende paragraaf. Via Submit wordt de user toegevoegd.

user_enroll2

Rollen en rechten aanpassen in Blackboard

Binnen de UU worden rollen in principe automatisch door de koppeling met Osiris toegewezen (een coördinator in Osiris wordt Instructor, studenten in Osiris worden student). Alleen een Instructor (course) of Leader (community) kan rechten aanpassen, toekennen of verwijderen in een Blackboard cursus.

Hoe past u de rol van een gebruiker aan in Blackboard?

 1. Ga in het Control Panel naar Users and Groups en kies Users.
 2. Naast het Solis-ID van de gebruiker staat een uitrol menu. Klik op dit uitrolmenu en kies ‘Change User’s Role in Course’.
 3. Het onderstaande scherm verschijnt. Selecteer de gewenste rol en klik op Submit.
 


NB, Via dit menu kunt u ook gebruikers verwijderen, echter:

 • voor BB-cursussen geldt dat gebruikers (docenten en studenten) die via Osiris rechten tot Blackboard hebben gekregen, automatisch weer worden toegevoegd op het moment dat synchronisatie plaatsvindt.
 • Voor BB-communities zijn de rechten voor docenten handmatig toegekend. Dit betekent dat wijzigingen hierin in stand blijven.

Toegang voor gasten: de Guest rol

De Guest rol kunt u gebruiken als u iemand leesrechten wilt geven op specieke Content Area’s. Uiteraard gaat het hier om mensen die niet in Osiris zijn ingeschreven op de cursusomgeving maar die u wel een kijkje wilt laten nemen in uw cursus (of community).

 1. Ga in de cursus naar ‘Control Panel > Customization >  Guest and Observer Access
 2. Zet ‘Allow Guests’ op ‘Yes’ en klik ‘Submit’.
 3. Klik op het uitklappijltje bij een Content Area, bijvoorbeeld bij ‘Course Content’ en kies ‘Permit Guests’.

De content in de folder ‘Course Content’ (in dit voorbeeld) is nu beschikbaar voor iedere gebruiker die de rol ‘Guest’ in de cursus heeft.

Let op!

Wanneer een onderdeel in de cursus ‘Permit Guests’ aan heeft staan, dan kan dit onderdeel ingezien worden door gebruikers die niet zijn ingelogd op Blackboard. Ze kunnen bij dit onderdeel komen, wanneer ze een directe link binnen de cursus hebben. Vanuit de cursus kunnen ze onderdelen bekijken die open staan voor ‘Guests’. Blackboard kent namelijk niet ingelogde gebruikers ook de rol ‘Guest’ toe.

 

Toelichting: Een overzicht van de gebruikers en hun rollen is te vinden bij Control Panel > Users and Groups > Users. Hier kunnen gebruikers worden toegelaten tot de cursus met ‘Enroll Users > ‘Find Users to Enroll’ (N.B. niet bedoeld om studenten en docenten toe te laten die in Osiris voor de cursus worden ingeschreven).

Bij het toelaten van een gebruiker kan de rol ‘guest’ worden geselecteerd. De beheerder of docent kan de rol ‘guest’ ook toewijzen aan gebruikers die al met een andere rol toegang hadden: Control Panel > Users and Groups > Users > Uitklapmenu bij de gebruiker > Change User’s Role in Course.