Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Self en Peer Assessments

Self en Peer assessment Inleiding

De self en peer assessment tool is door Blackboard ontworpen om studenten te ondersteunen in hun analysevaardigheden (kritisch nadenken), objectiviteit en begrip van de leerstof. Daarbij biedt de online omgeving een goede mogelijkheid om peerfeedback te organiseren. Het beoordelen van werk van medestudenten (peer assessment) op basis van vooraf vastgestelde criteria biedt mogelijkheden voor constructieve feedback. Daarnaast biedt dit de student die wordt beoordeeld inzicht in zijn of haar eigen vaardigheden en begrip van het onderwijsmateriaal.

De self en peer assessment tool staat volledig los van de Test, Survey and Pools tool voor het aanmaken van toetsen. Let op: de tool vereist enige voorbereidingstijd!

Hoe werkt de tool?

De tool is erop gericht om een student enerzijds inzicht te geven in beheersing van de leerstof (self-assessment) en om anderzijds kritisch te leren analyseren waarom een gegeven antwoord van een medestudent op een vraag wel of niet goed is (peer- assessment). Dit laatste gebeurt door een student op basis van vooraf gestelde criteria en een mogelijk modelantwoord van de docent, een gegeven antwoord van een medestudent te beoordelen met gerichte feedback. De effectiviteit van de tool wordt versterkt wanneer er goede vragen en criteria zijn opgesteld. Het kan gaan om simpele maar ook meer complexe vragen.

Voorbeeldvraag:

 • Explain why Napoleon’s armies were defeated at the battle of Waterloo.Voorbeeldcriteria:
 • Does the response place the issue within the broader context of the subject?
 • Is the response well organized and clearly laid out?
  Modelantwoord:
 • Napoleon made strategic miscalculations, such as …. 1)…,2)…,3)…

Wat is de workflow?

Stap 1:   De docent maakt vragen aan voor de self assessment (toetsing leerstof)

Stap 2:    De docent stelt antwoordcriteria op bij elke vraag en mogelijk een model antwoord op de vraag die studenten kan helpen een medestudent goede feedback te geven en te beoordelen (peer assessment. Een modelantwoord maakt het mogelijk criteria beter te interpreteren.

Stap 3:    De submission periode (inleverperiode) voor de self assessment gaat in en wordt afgesloten.

Stap 4:    Na de submission periode van de self assessment gaat de submission periode in voor de peer assessments. Alleen studenten die gedeeltelijke of gehele opdrachten hebben ingeleverd, worden over de andere deelnemers verdeeld  om te beoordelen.

Algemene mogelijkheden van de tool:

 • Beoordeling van tekst, beeld en digitale informatie op basis van criteria.
 • Assessment vragen zijn allemaal open, er bestaan geen andere type vragen.
 • Assessment en submissions zoals de student deze zal zien kun je previewen.
 • Een student zijn werk kan door meerdere studenten worden beoordeeld.
 • Self- en peer assessments kunnen worden ingeroosterd met een tijdspad, waarbinnen deze moeten worden ingeleverd en beoordeeld.
 • Docenten kunnen gebruik maken van de optie om self- en peer assessments anoniem te laten uitvoeren. Dit kan bijdrage aan een eerlijk en integer toets- en beoordelingsproces.

Beperkingen van de tool:

 • De beoordelingsperiode moet altijd na de submission periode van de self- assessment plaatsvinden.
 • Het is niet mogelijk om studenten aan beoordelingsgroepen toe te voegen. Je kunt alleen het aantal peerassessments dat een student moet doen bepalen. Blackboard  bepaalt welke student welke beoordeling doet. Alleen studenten die gedeeltelijke of gehele opdrachten hebben ingeleverd, worden over de andere deelnemers verdeeld  om te beoordelen.
 • Deadlines voor self- en peer assessments kunnen niet worden gewijzigd nadat deze verlopen zijn.
 • Wanneer studenten problemen hebben met het inleveren van hun self-assessment als het peer-assessment of de deadline is gepasseerd, is het niet mogelijk om dit na de ‘due date’ alsnog in te leveren.