Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Course Management: Control Panel

Een Blackboard cursusomgeving wordt beheerd met het Control Panel. Alle functies kunnen rechtstreeks vanuit de cursuspagina worden gekozen. Dit is mogelijk, doordat de functies in het Control Panel kunnen worden open- of dichtgevouwen door te klikken op de pijltjes. Hierdoor worden de onderdelen per functie zichtbaar:

Control Panel

Hieronder worden de onderdelen kort besproken.


Content Collection (files)
Hiermee kunnen binnen Blackboard bestanden gestructureerd in de cursusomgeving kunnen worden opgeslagen.

Een docent kan dan bijvoorbeeld bij aanvang van de cursus alle bestanden die later nodig zijn alvast uploaden. Wanneer deelnemers de bestanden nodig hebben kan de docent deze altijd plaatsen, ook als de bestanden niet lokaal aanwezig zijn. Content collection zou gezien kunnen worden als een archiefkast waarin alle documenten zijn opgeslagen die gebruikt worden of kunnen worden in de cursusomgeving.

Course Tools
Onder Course Tools vindt u instrumenten om specifieke taken binnen de cursusomgeving uit te voeren. Enkele hiervan komen terug in het cursusmenu van de cursus. Sommige tools worden veel gebruikt, zoals Announcements, Contacts, Discussion Board en Send Email. Ook kunt u hier tools aantreffen die alleen bij bepaalde faculteiten of vakken worden gebruikt.

Evaluation
Een verzameling instrumenten om de vorderingen van de studenten mee te volgen. Het ‘Retention Center’ heeft het Early Warning System uit oudere versies van Blackboard vervangen.

Grade Center
Hier treft u links aan naar het Grade Center.

Users and Groups
Hier worden de studenten en groepen beheerd: zoeken, aanmelden, rollen toewijzen, verwijderen uit de cursus etc.

Customization
Hier kunnen worden bepaald: de aanmeld- en toegangs­mogelijkheden tot de cursus, de beschikbaarheid, de startpagina, afbeelding op de openingspagina, naam van de cursus, etc.

Packages and Utilities
Hier vindt u naast de mogelijkheid om een back-up van uw cursus te maken ook de kopieermogelijkheid en andere manieren om onderdelen aan de cursus toe te voegen of hieruit te verwijderen en de logs.