Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Dashboard

Het Dashboard, ook wel Notification Dashboard genoemd, is standaard beschikbaar in het cursustemplate.

Het Dashboard geeft een overzicht van nieuwe onderdelen en activiteiten en taken in deze cursus. Op het Dashboard wordt geen materiaal geplaatst maar het bevat links naar nieuw materiaal en naar activiteiten.

  • In What’s New zien studenten en docenten nieuwe onderdelen die op Blackboard zijn geplaatst, zoals announcements, cursusdocumenten, cijfers en discussiebijdragen.
  • In To do (alleen voor studenten) zien studenten bijvoorbeeld assignments of Tests die zij moeten maken.
  • In Needs attention (alleen voor docenten) zien docenten bv. assignments of test die door studenten zijn ingeleverd.
  • In Alerts zien docenten welke studenten een deadline niet gehaald hebben voor bv. assignments of tests.

Standaard bevat het Dashboard de volgende modules voor docenten: My Announcements, My Tasks, What’s new, Needs Attention, My Calendar, Alerts.

De inhoud van het Dashboard kan worden aangepast, via de knop Add Course Module. Hier kunt u onderdelen verwijderen of toevoegen via de knoppen Add/Remove. De onderdelen op het Dashboard kunnen verplaatst worden door met de cursor op de naam van het onderdeel te gaan staan en het te verslepen. Let op: deze instellingen bepalen ook wat studenten zien.

Via de knop Edit Notification Settings kunt u uw persoonlijke instellingen voor notifications wijzingen.

Dit kan per cursus (Edit Individual Course Settings) of voor alle cursussen die u geeft (Bulk Edit Notification Settings). Let op: deze instellingen zijn persoonlijk en hebben dus geen invloed op de instellingen van studenten en mede-docenten.