Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Essay

Dit is de open vraag en het is een eenvoudig vraagtype om te gebruiken, maar het kan niet automatisch worden gescoord. Dit vraagtype zal dus altijd door de docent moeten worden nagekeken en beoordeeld. De student kan in een tekstbox een lange tekst invoeren.

  • Kies het vraagtype Essay.
  • Geef de vraag desgewenst een titel in het veld Question Title.
  • Formuleer de vraag in het veld Question Text.
  • In het veld Answer kan een voorbeeldantwoord worden ingevuld.
  • Onder Rubrics kan de vraag toegevoegd worden aan een rubriek.
  • Onder Categories and Keywords kunnen metadata worden toegevoegd. Met deze gegevens kan later worden gezocht en geselecteerd.
  • Tenslotte kan onder Instructor Notes nog extra informatie worden toegevoegd die alleen voor de instructors zichtbaar zal zijn.
  • Klik op Submit om de vraag op te slaan.