Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Fill in Multiple Blanks

Met dit vraagtype kan kandidaten een “gatenzin” worden aangeboden. Op iedere plek moet het juiste gegeven worden ingevuld. Het maken van een vraag van dit type gaat in meerdere stappen:

Plaats in de Question Text op de plaats van de gaten variabelen tussen rechte haken (bijvoorbeeld a,b, x, y, gat_1)[1] [a]:
Bepaal of er wel of niet ‘Allow Partial Credit’ mag worden toegekend:
Bij de antwoorden (na ‘Next’) zijn er 3 keuzemogelijkheden: Contains, Exact Match en Pattern Match. Hieronder volgt een uitleg hoe de scores worden berekend bij het aanvinken van ‘Allow Partial Credit’.

Als voorbeeld. Er zijn 3 lege velden (antwoorden) om te vullen.                                                                                                                                              1e antwoord: Contains: Franklin
2e antwoord: Extact Match: Goofy
3e antwoord: Pattern Match: M.n.i. OF M [a-z] n [a-z] i [a-z] // is het verwachte antwoord Minnie

Dan is elke antwoordwaarde 33,33% van het totaal aantal punten dat aan de vraag is toegewezen.

1e antwoord: als het antwoord van de student “Benjamin Frankling” is, krijgt hij 33,33% van de vraag, als hij “Ben F” antwoordt, krijgt hij “0”
2e antwoord: als het antwoord van de student “Goofy” is, krijgt hij 33,33% punten van de vraag, als hij “goofy” antwoordt, krijgt hij “0”
3e antwoord: als het antwoord van de student “Minnie” is, krijgt hij 33,33% punten van de vraag, als hij “Minie” antwoordt, krijgt hij “0”

Klik op ‘Next’

Voor iedere variabele kunnen één of meer correcte antwoorden worden opgegeven:

Klik op ‘Next’

Er kan feedback worden gegeven bij ‘Correct Response Feedback’ en ‘Incorrect Response Feedback’.Er kunnen ‘Categories and Keywords’ worden toegevoegd.En ‘Instructor Notes’