Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Fill in Multiple Blanks

Met dit vraagtype kan kandidaten een “gatenzin” worden aangeboden. Op iedere plek moet het juiste gegeven worden ingevuld. Het maken van een vraag van dit type gaat in meerdere stappen:

  • Plaats in de Question Text op de plaats van de gaten variabelen tussen rechte haken (bijvoorbeeld a,b, x, y, gat_1):
  • Bepaal of er een gedeeltelijke score mag worden toegekend:
  • Vervolgens kunnen voor iedere variabele één of meer correcte antwoorden en feedback worden opgegeven: