Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Fill in the Blank

Dit is een invulvraag. De kandidaat moet zelf het antwoord bedenken en kan niet kiezen uit meerdere opties. Er kunnen meerdere antwoorden als correct worden aangemerkt. Bij het nakijken wordt geen rekening gehouden met hoofd- of kleine letters.

Het vraagtype is het betrouwbaarst als er slechts één goed antwoord is. Dat kan bijvoorbeeld als naar de juiste spelling wordt gevraagd.

Als Boris Jeltsin het juiste antwoord is, dan moeten alle mogelijke correcte antwoorden en spellingen worden opgegeven. (Jeltsin, Boris Jeltsin, Yeltsin et cetera).