Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen en het grade center

Gewicht toekennen aan score

Meestal weegt in de berekening van een totaalcijfer niet iedere score even zwaar. Om deze gewichten in te stellen biedt Blackboard twee mogelijkheden: per afzonderlijk onderwerp of per categorie.

  • Klik in het Grade Center op Full Grade Center op de knop Create Calculated Column.
  • Kies voor Weighted Column.
  • In het volgende scherm geeft u een naam aan de nieuwe kolom.
  • Vervolgens kunt u onder 3. Select Columns aan geven welke items meegeteld moeten worden door erop te klikken.
  • Door het klikken op het pijltje in het midden voegt u het item toe. Vervolgens vult in voor hoeveel procent het item mee telt, zoals hieronder weergegeven. De toegewezen percentages van het totaal aantal items moeten bij elkaar tot honderd optellen.

U kunt er ook voor kiezen categorieën te selecteren: