Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Gewogen en berekende kolommen toevoegen

Met de optie Create Calculated Column kunt u kolommen aan het Grade Center toevoegen waarin gewogen scores, gemiddelde scores of minimum en maximum scores worden getoond.