Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Groepen maken

Groepen introductie

Het is vaak handig om binnen een cursus studenten in groepen in te delen. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen, zoals:

  • Groepsleden kunnen gemakkelijk onderling samenwerken met tools die de docent ter beschikking kan stellen, zoals File Exchange, Group Blog, Group Discussion Board en Group Wiki.
  • In het Grade Center kunnen zogenaamde Smart Views per groep gemaakt worden, waardoor alleen de resultaten van de groepsleden getoond worden.
  • Via Adaptive Release is het mogelijk om per groep specifiek cursusmateriaal ter beschikking te stellen.

Als docent heeft u toegang tot (het werk van) alle groepen. Een student kan in meerdere groepen worden ingedeeld.

Samenwerking kan worden vormgegeven door een aantal group tools:

  • File Exchange
  • Group Blog
  • Group Discussion Board
  • Group Journal
  • Group Tasks
  • Group Wiki
  • Send Email

Meer informatie over deze tools is te vinden in de uitleg over de Group Tools.

De BB support jukebox heeft ook een paar nuttige pagina’s over dit onderwerp: http://www.supportjukebox.nl/