Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Het Grade Center introductie

Het Grade Center een uitgebreide toepassing van Blackboard. In het Grade Center worden niet enkel de resultaten van Assignments en toetsen bijgehouden, maar er bestaan extra mogelijkheden, zoals het toevoegen van berekende kolommen, het filteren op groepslidmaatschap, score of zelf gekozen criteria, bepaalde scores niet of extra laten meetellen et cetera. Een overzicht:

.

1 Knoppenbalk met uitklapbare beheeropties
2 Vaste kolommen met studentgegevens (blijven staan als er naar rechts wordt gescrolld
3 Scrollbare kolommen met gegevens over:

  • usernaam en studentID
  • laatste bezoek
  • beschikbaarheid voor de cursus
  • totaalscore
  • gewogen score
  • score op afzonderlijke onderdelen

Wanneer de docent een Blackboard-toets of –opdracht publiceert wordt daarvoor automatisch een kolom in het Grade Center aangemaakt.

Opmerking
Het officiële cijferregistratiesysteem is Osiris. Cijfers die u in Blackboard toekent aan studenten worden niet automatisch geëxporteerd naar Osiris. In Osirisdocent kunt u definitieve cijfers invoeren (www.uu.nl/osirisdocent).