Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus Kopieren

Losse content items kopiëren

Als voorbeeld nemen we nu een content item dat zich in Learning Modules bevindt. Klik op het pijltje achter de titel van het content item en kies ‟copy‟

Geef vervolgens de folder waar de nieuwe informatie in moet komen, destination folder, aan door voor Course content en sub-folder Learning Modules te kiezen.

Losse content items kopiëren_1

Het content item is nu overgezet vanuit het oude menu item ‟Learning Modules‟ naar de sub folder ‟ Learning Modules‟ onder Course content.

Dit is slechts een voorbeeld van hoe u de content los kan overzetten van de oude naar de nieuwe structuur. We raden aan om het plaatsen van de content goed te heroverwegen.