Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Matching

Een matching-vraag  laat de student paren zoeken, zoals bijvoorbeeld hoofdsteden bij landen of begrippen en definities. Het is niet nodig dat de paren precies één-op- één zijn. Er kunnen bijvoorbeeld veel meer hoofdsteden dan landen worden aangeboden waardoor de gokkans verkleind wordt.

  • Formuleer de vraag.
  • Bepaal bij opties de nummering, of een gedeeltelijke score kan worden gegeven en of de antwoorden in een willekeurige volgorde moeten worden aangeboden.
  • Bepaal het aantal vraagitems en vul die velden in:
  • Vul vervolgens de vragen en de daarbij behorende antwoorden in:
  • Klik op Next.
  • Het is mogelijk om een antwoordt geformuleerd in een pair Toe te kennen aan een ander Qeustion/pair of los antwoordt met ‘’Reuse answer choise from’’:
  • Het is mogelijk om naast de Question pairs nog meer losse andwoorden toe te voegen met ‘’add unmatched answer choises’’

Formuleer de feedback voor correcte en foute antwoorden en sluit af met Submit.