Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Multiple Answer

Dit vraagtype lijkt veel op een Mutiple Choice vraagtype, maar bij Multiple Answer moet de kandidaat meerdere antwoorden selecteren om de vraag goed te beantwoorden. Het maken van een MA-vraag verloopt op de zelfde manier als een MC-vraag, maar er kunnen meer correcte antwoorden geselecteerd worden.

Opmerking: Bij een Multiple Answer vraag kan het zinvol zijn om gedeeltelijke scores op te geven (Allow Partial Credit). Dit is afhankelijk van het soort vraag: Als wordt gevraagd of aan alle voorwaarden is voldaan, wordt alleen volledig gescoord als alle juiste opties zijn geselecteerd. Als wordt gevraagd of elementen tot een bepaalde verzameling behoren kan ook een onvolledig antwoord gedeeltelijk worden beloond.