Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Multiple Choice

De Multiple Choice-vraag is het bekendste gesloten vraagtype. Bij dit vraagtype kan één antwoord uit de aangeboden antwoordopties worden gekozen. Omdat het een gesloten vraagtype is kan het antwoord automatisch worden beoordeeld.

 • Kies het vraagtype Multiple Choice.
 • Formuleer de stam van de vraag in het veld Question Text.

Er kan een bestand of webverwijzing aan de vraag worden toegevoegd.

 • Stel de gewenste opties is onder Options:
  • Answer numbering
   Geef aan of de antwoordopties genummerd moeten worden en kies in dat geval de gewenste nummering.
  • Answer Orientation
   Geef aan of de antwoordopties naast elkaar of onder elkaar getoond moeten worden.
  • Allow Partial Credit
   Als deze optie is aangevinkt kunnen antwoorden die niet (of minder) juist zijn toch een gedeeltelijke score opleveren. Bij de antwoordopties wordt een veld toegevoegd waarin het percentage van de score kan worden aangegeven. Dit zal bij goede MC vragen bijna nooit gewenst zijn.
  • Show Answers in Random Order
   Als deze optie is aangevinkt worden de antwoordopties in een willekeurige volgorde aangeboden. Dit maakt spieken moeilijker. Daarnaast blijkt dat auteurs vaak de neiging hebben om het juist antwoord op dezelfde plaatsen te zetten. Door deze optie aan te vinken wordt dat risico vermeden.

 

 • Bepaal het aantal antwoordopties.
  Het standaard aantal opties is 4. In het uitrolmenu kan een hoger aantal gekozen worden. Om het aantal te verlagen klikt u bij een antwoordoptie op Remove.
Opmerking: Het is heel gebruikelijk om naast het juiste antwoord drie afleiders aan te bieden. Dit is echter alleen zinvol als alle afleiders voldoende geloofwaardig zijn. Als één afleider onzin is, is de gokkans niet 1/4, maar 1/3. Dit heeft gevolgen voor de bepaling van de cesuur (onvoldoende/voldoende grens). In dat geval is het beter om minder afleiders aan te bieden.
 • Geef in de velden die volgen de antwoordopties en desgewenst de feedback. Er kunnen per antwoordoptie verwijzingen naar bestanden of internetadressen worden gegeven.

In de velden onder 4. Feedback kan nog feedback over de hele vraag gegeven worden, voor het juiste antwoord en voor de onjuiste antwoorden. Als al per antwoordoptie feedback is geformuleerd zal dit meestal overbodig zijn.

Tenslotte kunnen nog metadata en notities aan de vraag worden toegevoegd.

 • Selecteer het juiste antwoord met de radiobutton:
 • Klik op Submit om de vraag op te slaan.