Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus Kopieren

Opruimen nieuwe cursusruimte

U heeft al het cursusmateriaal dat u wilde hergebruiken overgezet van uw oude naar uw nieuwe cursusomgeving en vervolgens op de juiste plek gezet. Voordat u verder gaat met het vormgeven en vullen van uw nieuwe cursusruimte is het verstandig om de cursus op te schonen. Dit opschonen bestaat uit twee stappen:

1) Het verwijderen van de resterende lege menu-knoppen onder de streep (m.u.v. de knop „ tools‟ )
2) Het verwijderen van documenten die niet meer gebruikt worden.