Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Ordering

Bij het vraagtype Ordering dient de kandidaat een aantal items in de juiste volgorde te zetten. Denk bijvoorbeeld aan chronologische volgorde, logische volgorde of handelingsvolgorde.

  • Formuleer de vraag en bepaal bij opties de nummering en of een gedeeltelijke score kan worden gegeven.
  • Bepaal het aantal antwoorditems en vul de velden in. (Doe dit in de correcte volgorde; de volgorde die aan de kandidaat wordt getoond, wordt in de volgende stap bepaald)
  • Klik op Next.
  • Bepaal in dit scherm de volgorde die de kandidaat te zien krijgt. De opties in de rechterkolom kunnen met de muis versleept worden:

Vul de overige velden en klik op Submit.