Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Inleiding toetsen

Taalinstellingen

In deze handleiding wordt er van uitgegaan dat de taalinstelling van Blackboard op Engels staat. Sommige Nederlandse vertalingen kunnen namelijk tot verwarring leiden.