Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Groepen maken

Group tool Wiki enkel voor groepen inrichten

Blackboard heeft een aantal grouptools, die voor alle users van de course of voor enkel de group users ter beschikking kunnen worden gesteld. Uitzondering is de Wiki en de blog grouptools, deze zijn standaard zowel zichtbaar voor alle cursisten als voor de groups waarin zij zijn aangemaakt.

De overige grouptools zijn alleen voor groepsleden zichtbaar: discussion board, e-mail, file exchange, journals, tasks.

Ondanks deze standaardinstelling, is het toch mogelijk om groupwiki’s zichtbaar te maken voor enkel de group users. Deze instelling is aan te passen, maar dit moet helaas voor elke groepswiki apart gedaan worden.

Wijzigen van de instellingen.

  • Ga via Tools (onderin het navigatiemenu) naar Wikis
  • Klik op de pijl achter de naam van de groep en kies Edit Properties

  • Bij de optie Instructions kunt u een instructie voor de studenten toevoegen.
    Tips voor het werken met Group tools_1
  • Bij de optie Wiki Participation kunt u aangeven wie de wiki mogen zien: alleen groepsleden of alle studenten in de cursus.
    Tips voor het werken met Group tools_2

Voor blogs kunt u ook instructies toevoegen en instellingen aanpassen op vergelijkbare manier (zoals al gezegd zijn groepsblogs altijd openbaar, dit is niet aan te passen; gebruik hiervoor een journal).

Tip: U kunt ook tools aan groepen koppelen via Adaptive release. Het voordeel hiervan is dat u meteen instructies kunt toevoegen en bepaalde instellingen kunt regelen op het moment dat u de tool aanmaakt. Het nadeel is dat de tool wel beschikbaar is voor de groep, maar niet bij de Group Tools in het menu My Goups komt te staan. Dit zou dus verwarrend kunnen werken voor studenten. Helaas is via deze weg het afschermen van bijvoorbeeld een wiki ook niet waterdicht. Via de knop Tools kunnen studenten namelijk toch de wiki van een andere groep zien.