Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Toets beschikbaar maken

Inmiddels heeft u een vragenpool gemaakt en een toets samengesteld, maar de studenten in uw Blackboard cursus kunnen deze toets nog niet gaan maken. Eigenlijk heeft u de test generiek gemaakt en nog nergens aan gekoppeld. Na het aanmaken moet de toets dus nog in een Content Area worden geplaatst en beschikbaar worden gemaakt.

Belangrijk: wijzig geen toetsen die al zijn gepubliceerd! Het is uiteraard mogelijk om nog typefouten te corrigeren, maar andere wijzigengen zijn niet toegestaan. Op deze wijze verzeker je jezelf ervan dat alle studenten exact dezelfde test maken.

Om een test beschikbaar te maken, volg je onderstaande stappen

 • Indien u de test nog niet rechtstreeks in een content area heeft geplaatst via het Course Menu, open dan eerst het Content Area waarin de test moet worden geplaatst.
  Klik dan op  Assessments en dan op Test.
 • Selecteer de relevante test in het scherm dat opent en klik daarna ‘Submit’.

U krijgt een bevestiging dat de test is toegevoegd en een scherm met test opties.

In dit optiescherm kunt u een beschrijving van de test invoeren. De meest belangrijke settings zijn verder onderaan te vinden bij Availability, Feedback and Presentation.

 • Pas de Test Information aan:
  • Voer de tekst in voor test description en test instructions indien gewenst.
  • Geef aan of de test description en de test instructions kenbaar moeten worden gemaakt aan de student alvorens te beginnen aan de toets.
   Toets_BeschikbaarMaken
   .
 • Pas de settings aan voor de Test Availability:
Belangrijk: bij het gebruik van force completation wordt de voltooiing van de toets afgedwongen. De student kan de toets maar één keer maken.

De knop Opslaan is beschikbaar zodat studenten de vragen kunnen opslaan tijdens het maken, maar ze mogen de toets dus niet afsluiten en later afmaken. In de instructies wordt dan de melding Voltooiing afdwingen weergegeven en er wordt ook uitgelegd wat dit inhoudt. Als je Voltooiing afdwingen niet inschakelt, kunnen studenten hun werk opslaan en op een later tijdstip de toets voltooien.

Als studenten per ongeluk hun browser sluiten, de toets verlaten, de stroom uitvalt of de internetverbinding wegvalt, kunnen ze niet verdergaan. In dat geval moeten ze contact met de betreffende docent opnemen, zodat de docent een nieuwe poging kan starten.

Gebruik de optie Voltooiing afdingen alleen in specifieke situaties. Je kunt bijvoorbeeld studenten op campus een toets onder surveillance laten maken via een verbinding met een Ethernet-kabel in plaats van Wi-Fi. Als er problemen optreden, kan de surveillant de toets dan resetten.

  • Onder Make the Link Available, zet je de test op beschikbaar: selecteer Yes.
   Toets_Availability
   .
  • Als je wilt dat Blackboard de beschikbaarheid van de test automatisch aankondigt, klik dan op Yes voor de tweede optie.
  • Als je de test enkel beschikbaar wilt maken voor studenten die een wachtwoord hebben, klik dan de ‘Set Password’ optie aan en vul een wachtwoord in.
  • De volgende drie opties bepalen of het toegestaan is dat studenten meerdere toetspogingen mogen afleggen en of de test binnen een bepaalde tijd moet zijn afgerond. Stel deze instellingen in volgens uw eigen wens.
  • Stel de timer opties in.
 • Indien gewenst stel een Due Date in, de datum die wordt gezien als ‘Late’.
 • Geef indien gewenst Self Assessment opties aan.
 • Kijk bij Show test results and feedback to students:
  Toets_ShowTestresults
  .
  Hier kunt u kiezen hoeveel informatie de student te zien krijgt na het afleggen van de toets.
  * when (optie 1):

  Hiermee kan bepaald worden op welk moment, welke type antwoorden en bijbehorend feedback getoond zal gaan worden.* When (optie 2):

  Tevens een tweede optie om een extra voorwaarde te kunnen creëren voor op welk moment, welk type antwoorden en bijbehrende feedback en commentaar getoond zal worden.Voor een oefentoets is de feedback van groot belang en kunt u het beste de laatste optie kiezen. Voor een summatieve toets (waarvoor Blackboard echter niet het meest geschikte systeem is) is de feedback van veel minder belang.
 • Kijk bij Test Presentation:
  Toets_TestPresentation
  .
  Hier kunt u bepalen of de student de vragen één voor één of allemaal tegelijk te zien krijgt. Kiest u één voor één dan kan het terugbladeren onmogelijk worden gemaakt. Desgewenst kunnen de vragen in een willekeurige volgorde worden gepresenteerd.

Als alle instellingen naar wens zijn klikt u op Submit en is de toets gepubliceerd. Studenten kunnen de toets in de betreffende content area vinden en openen.