Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Toets ontwerpen vanuit een Content Area

  • Klik in het navigatiemenu op de Content Area waarin de toets moet komen
  • Zorg dat de Edit Mode op ON staat.
  • Klik onder de knop Assessments op Test
  • Klik in het volgende scherm op de knop Create.
    Toets ontwerpen vanuit een Content Area_1
    Het scherm Test Information opent.
  • Geef de te maken toets een naam.  Desgewenst kunnen een beschrijving van de toets en instructies voor het maken van de toets worden opgegeven.
  • Klik op Submit.

Het Test Canvas opent. Hier kunnen vragen aan de toets worden toegevoegd en enkele instellingen worden aangepast. Zie hiervoor Instellingen voor de toetsvragen maken.

Als de vragen zijn gemaakt moeten nog enkele opties worden ingesteld en moet de toets beschikbaar gemaakt worden. Zie hiervoor Toets beschikbaar maken.