Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Vragen uploaden

Misschien heeft u al een verzameling vragen digitaal ter beschikking. In dat geval kunt u overwegen of het de moeite waard is om deze vragen naar een tekstformaat te converteren wat Blackboard kan inlezen. Dat tekstformaat is als volgt:

Ieder veld is gescheiden door een <Tab>

In de eerste kolom wordt het vraagtype aangegeven. De volgende kolom bevat (de stam van) de vraag en de daaropvolgende kolommen geven aan wat de juiste antwoorden, paren e.d. zijn.

Voor een Multiple Choice vraag is de structuur:
MC <tab> vraagtekst (<tab> antwoordtekst <tab> “correct” of “incorrect”)
De tekst tussen de haakjes () kan herhaald worden voor ieder antwoord dat bij de vraag hoort, met een maximum van 20.

Voor een Multiple Answer vraag is de structuur:
MA <tab> vraagtekst (<tab> antwoordtekst <tab> “correct” of “incorrect”)
De tekst tussen de haakjes () kan herhaald worden voor ieder antwoord dat bij de vraag hoort, met een maximum van 20.

Voor een Waar/Niet waar vraag is de structuur:
TF <tab> vraagtekst <tab> “true” of “false”

Voor een Open vraag is de structuur:
ESS <tab> vraagtekst <tab> [voorbeeldtekst]
De tekst tussen de haken [ ] is optioneel. Er kan een voorbeeldantwoord worden gegeven of het veld kan leeg worden gelaten.

Voor een Rangschikkingsvraag is de structuur:
ORD <tab> vraagtekst (<tab> antwoordtekst)
De tekst tussen de haakjes () kan herhaald worden voor ieder antwoord dat bij de vraag hoort, met een maximum van 20. De antwoordopties moeten in de juiste volgorde worden opgegeven. Het systeem zal de antwoordopties willekeurig rangschikken.

Voor een Invulvraag is de structuur:
FIB <tab> vraagtekst (<tab> antwoordtekst)
De tekst tussen de haakjes () kan herhaald worden voor ieder antwoord dat bij de vraag hoort, met een maximum van 20.

Voor een Paren zoeken vraag is de structuur:
MAT <tab> vraagtekst (<tab> antwoordtekst <tab> bijbehorende tekst )
De tekst tussen de haakjes () kan herhaald worden voor ieder antwoord dat bij de vraag hoort, met een maximum van 20. Het systeem zal de volgorde van de antwoordopties en de bijbehorende paren willekeurig rangschikken. Bij het uploaden van dit soort vragen moet er wel een één-op-één relatie zijn tussen vragen en antwoorden. Als meerdere antwoorden dezelfde waarden hebben kunnen goede antwoorden fout worden gerekend.