Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Willekeurige selectie uit vragenbank toevoegen

Om een blok willekeurig uit de vragenbank gekozen vragen in een toets te plaatsen gaat u als volgt te werk:

  • Kies bij Reuse Question de optie Create Random Block.
    Het scherm Create Random Block verschijnt.
  • Selecteer een vragenbank.
    U ziet hoeveel vragen van de verschillende vraagtypen in de pool aanwezig zijn.
  • Vink de vraagtypes die u wilt gebruiken aan of geef aan dat u alle vragen als bron wilt gebruiken.
  • Klik op Submit.

U keert terug in het Test Canvas, waar u terugziet uit welke vragenbank de vragen getrokken zullen worden en welke vraagtypen gebruikt zullen worden.

  • Geef bij Number of questions to display aan hoeveel vragen u uit de pool wilt laten trekken