Blackboard Support

UBN what’s new

Introductie

 

De homepage van Blackboard heeft een nieuw uiterlijk gekregen. De landingspagina is gewijzigd. Wanneer je inlogt, zul je zien dat de tabbladen niet meer bovenaan Blackboard staan. Blackboardcourses, coursefuncties en workflows blijven ongewijzigd. Nadat je bent ingelogd op Blackboard, zie je dat de landingspagina van Blackboard er anders uitziet. Alle tabbladen en modules zijn verdwenen en aan de linkerkant verschijnt een nieuw gestroomlijnd menu genaamd Ultra Base Navigation. Sommige informatie van deze tabbladen bevindt zich nu op de Institution Page, de nieuwe landingspagina.
Aan de linkerkant zie je een menu dat snelle toegang biedt tot enkele van de meest gebruikte tools in Blackboard. Rechts van dit menu
biedt het hoofdgedeelte van de Institution Page mededelingen, waarschuwingen, support, etc. Studenten hebben een vergelijkbare, maar studentgerichte ervaring wanneer ze inloggen op BlackboardFunctionaliteiten zoals My Blackboard, Personal settings zijn nog steeds beschikbaar maar zijn op een andere plaats in de interface ondergebracht.

Institution page

In het nu volgende overzicht leggen we uit hoe je de nieuwe interface gebruikt en waar de fuctionaliteit zich bevinden.
Sommige informatie die voorheen toegankelijk was via tabbladen bovenaan, staat nu in modules op de Institution Page, de eerste knop in het UBN-menu. Dit menu op systeemniveau kan niet worden aangepast. De interface biedt vereenvoudigde hulpmiddelen voor Instructors om zich te concentreren
op de prestaties van studenten (d.w.z. activiteitenstromen, vervaldatums van de agenda en het introduceert course “layering”).
Met één simpele klik weten docenten, bijvoorbeeld bij Grades, welke studenten opdrachten hebben ingeleverd, welke studenten te laat zijn en wat er is beoordeeld.

 

Institution Page – Is het belangrijkste informatiecentrum en vervangt de tabbladen bovenaan Blackboard.
Profiel – Je kunt je profiel aanpassen, je foto toevoegen en instellingen zoals meldingsinstellingen wijzigen.
Activity Stream – Bekijk real-time updates over activiteiten voor al je courses.
Courses – Navigeer naar eerdere, huidige en toekomstige courses. Er kan worden geschakeld tussen lijst- en tegelweergave. Toegang tot de course, klik op de naam.
Calender – Bekijk courseevenementen en einddatums.
Messages – Bekijk en verstuur Messages in alle courses.
Grades – Bekijk wat er beoordeeld moet worden voor al je courses.
Tools – Krijg toegang tot algemene functies die buiten je courses vallen
Sign Out – Afmelden bij Blackboard

 

Activity stream

De pagina Activity stream is nieuw in de desktop versie van Blackboard maar deze ken je al van de mobiele versie. De Activity Stream biedt een overzicht van waarschuwingen en updates voor al je Courses. Belangrijke informatie staat bovenaan vermeld. De updates omvatten meldingen over achterstallige opdrachten of (als je een student bent) Messages van docenten. Opdrachten of evenementen die de komende dagen plaatsvinden, worden weergegeven als ‘Aankomend’. Evenementen, discussies of opdrachten die vandaag moeten worden uitgevoerd, en alle nieuwe inhoud die vandaag wordt toegevoegd, worden hier vermeld in het gedeelte ‘Vandaag’. Recentelijk voorbije evenementen staan in het “Recent” gebied, zodat je kunt bijhouden wat er is bereikt. Studenten zien recent beoordeelde opdrachten en hebben rechtstreeks toegang tot een cijfer via een update in de Activiteitenstroom.
Selecteer de optie Filter om je te concentreren op specifieke soorten informatie die je wilt zien. Het filtermenu verschijnt naast de titel van de streampagina in de rechterbovenhoek.
Op deze pagina worden alle nieuwe activiteiten weergegeven die in cursussen plaats hebben gevonden waarvoor je staat ingeschreven.

Streaminstellingen: selecteer het pictogram Streaminstellingen (tandwielpictogram in de rechterbovenhoek) om het deelvenster Instellingen te openen. Inleverdatums voor toetsen,opdrachten en beoordeelde discussies worden altijd weergegeven in je activiteitenstroom, maar je kunt ervoor kiezen om de volgende activiteitstypen in je activiteitenstroom te verbergen of weer te geven: nieuwe agenda-items; nieuwe courseinhoud; nieuwe Grades en feedback; nieuwe messages; antwoorden op discussies; en prestatie-, activiteits- en actiewaarschuwingen.
Opmerking: stream notificaties staan allemaal aan, mail notificatie en push notificaties staan allemaal uit. Dit kan naar persoonlijk behoefte worden aangepast.

Courses

Selecteer ‘Courses’ om je courselijst weer te geven. Je kunt huidige, geplande of vorige Courses bekijken bovenin de filters.
Gebruikers kunnen een lijst met hun Courses bekijken in de lijstweergave of de tegelweergave. Gebruikers kunnen Courses zoeken en filteren hoeveel er per pagina worden weergegeven. Alle Courses vermelden de Course ID en vervolgens de titel van de course. Op de Courses pagina vind je een overzicht van alle cursussen waarvoor je staat ingeschreven. Deze pagina vervangt het overzicht dat in de oude versie onder ‘My Blackboard’ aan de linker kant stond.
Courses die als “Privé” worden vermeld, kunnen alleen door de Instructor/ Teacher bekeken worden, studenten zien deze courses wel in de courselijst staan, maar hebben geen toegang tot de courses. Instructors kunnen de beschikbaarheid van hun Courses aanpassen door rechts van de course te klikken (drie puntjes) en ‘Course openen’ te selecteren. Instructors kunnen hier ook een course verbergen voor hun weergave als ze een specifieke course niet gebruiken. In tegelweergave kunnen Instructors ook de courseafbeelding bewerken. De afbeelding moet minimaal 1200 x 240 pixels groot zijn. Afbeeldingen met tekst schalen niet goed. Dit wordt ook weergegeven als de banner binnen de course.

De Courses pagina biedt verschillende mogelijkheden om de view van de Courses aan te passen. Zo kun je kiezen voor een overzicht in blokken of een overzicht met alle courses onder elkaar.
Wanneer je op jouw course klikt, wordt jou course weergegeven. Je kunt nog steeds het onderliggende UBN-navigatiemenu zien, aangezien er nu twee lagen zijn. Je coursemenu en het formaat van je originele Learn-course blijven ongewijzigd en je hebt dezelfde tools tot je beschikking, inclusief het slotpictogram om je course beschikbaar te maken. Om terug te keren naar het UBN-menu, klik je op de gele X in de linkerbovenhoek.

Opmerking
: Blackboard heeft een responsive design, wat betekent dat het afhankelijk is van de schermgrootte. Naarmate het scherm kleiner wordt, worden modules, tool-tegels en andere items herschikt in een stapel, zodat je ze nog steeds binnen handbereik hebt. Je kunt Blackboard in volledig scherm bekijken of in een geminimaliseerd venster (de gestapelde weergave).

Zie hieronder de courses als lijst  en als tegel weergegeven:
lijst weergave: tegel weergave:

Calender

Alle opdrachten en andere items die Blackboard-einddatums gebruiken, worden automatisch toegevoegd aan Course Calenders en de Calender die toegankelijk is via het UBN-menu verzamelt alle gebeurtenissen en einddatums voor Courses. Het instellen van einddatums voor discussies, opdrachten, toetsen en andere Blackboard-beoordelingen kan nuttig zijn voor het succes van studenten. Gebruikers kunnen ook persoonlijke evenementen toevoegen aan de UBN-Calender.
Gebruikers kunnen schakelen tussen de weergave “Schedule and Due Date”, en Dag- of Maandweergave. Gebruikers kunnen evenementen toevoegen en Instructors kunnen ook schema’s bewerken en kantooruren toevoegen. Alle gebruikers kunnen filteren wat wordt weergegeven door op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek te klikken.

Messages

Messages zijn niet nieuw, maar Ultra Base Navigation biedt een efficiëntere manier om Messages over al je Courses te beheren als je ze gebruikt. Houd er rekening mee dat Messages intern zijn voor Blackboard en dat studenten ze niet in een e-mail ontvangen, tenzij je het vakje “Stuur een e-mailkopie naar ontvangers” aanvinkt. Hoewel vergelijkbaar met e-mail, moet je zijn aangemeld bij een course om Course Messages te kunnen lezen en verzenden. Als je echter de e-mailtool verkiest boven Messages, kun je de tool E-mail verzenden blijven gebruiken vanuit Courses.
• Messages (ook wel Course Messages genoemd) zijn privé en veilig op tekst gebaseerde communicatie die plaatsvindt binnen je course en tussen cursisten onderling.
• Je moet ingelogd zijn op Blackboard om Course Messages te kunnen lezen of verzenden.
• Course Messages zijn anders dan e-mails die vanuit Blackboard worden verzonden, die vanuit Blackboard naar de e- mailserver van de campus worden gestuurd en door studenten worden gelezen met een apart e-mailprogramma, zoals Outlook.

Grades

Bekijk een overzicht van beoordelingstaken van al je Courses. Instructors zien blokken voor elke cursus die ze geven, waarin staat welke opdrachten moeten worden beoordeeld of bekeken. Instructors klikken op de titel van een beoordeling om de inzendingen te beoordelen.

Wat is het nummer in het pilvormige pictogram rechtsboven?
Dit getal vertegenwoordigt het gemiddelde coursecijfer op basis van alle items die tot nu toe zijn ingeleverd en beoordeeld in de course. Naarmate er meer items worden beoordeeld, zal het cijfer automatisch worden bijgewerkt. Dit getal is standaard het gemiddelde van de kolom Totaal in het Grade Center.
Rode tekst betekent dat de inleverdatum is verstreken en dat één of meer studenten niets hebben ingeleverd voor dat item.

Tools

De pagina Tools in Ultra Base Navigation is niet hetzelfde als de coursetools (bijv. Mededelingen, SafeAssign). Die coursetools zijn nog steeds beschikbaar binnen je Courses. Hier verschijnen alleen instellingsbrede Tools. Onder Tools kun je je portfolio vinden:

Tools

Communities

De Communities pagina is op dezelfde manier opgebouwd als de Courses page. Je vond dit overzicht voorheen onder My Blackboard aan de linker kant onder My Communities:

Notificaties

Instellingen voor notificaties vanuit Blackboard zijn op twee plekken terug te vinden. Via het menu links ga je naar je profiel, daar staan rechts de Global Notification Settings. Dit opent een pop-up Notifications Settings.

Deze instellingen zijn ook te vinden rechtsboven op de Activity Stream onder het tandwiel:

De Notifications Settings bestaan uit 3 tabbladen voor de verschillende soorten notificaties.

  • Stream Notificaties, deze staan standaard allemaal aan. Dit zijn de notificaties die je in de Activity Stream krijgt.
  • Email Notificaties, staan standaard uit. Je kan dit eenvoudig aanpassen door de checkbox aan/-uit te vinken en op save te klikken.
  • Push Notificaties staan standaard uit. Je kan dit eenvoudig aanpassen door de checkbox aan/-uit te vinken en op save te klikken.