Opinieschaal / Likert Scale

Gepubliceerd op

Dit vraagtype is vooral bedoeld voor evaluatievragen. De kandidaat geeft aan in hoeverre hij het eens is met een gegeven stelling. In een toets heeft het vraagtype geen zin omdat er geen juist antwoord is waarmee een score gehaald kan worden. Het vraagtype is hetzelfde als een Multiple Choice-vraag.