Blackboard Support

Nieuws

Pilot Blackboard Ally

Wij zijn op zoek naar enthousiaste docenten die zich graag in willen zetten voor verbetering van de digitale toegankelijkheid. Wij willen jullie vragen mee te doen aan een pilot met Blackboard Ally die naar verwachting zo’n 8 uur aan werklast zal opleveren.

De UU wil dat elke student onbeperkt toegang kan hebben tot zowel de fysieke als de digitale leeromgeving. Om de digitale toegankelijkheid van ons lesmateriaal te vergroten zal in blok 2 begonnen worden met een kleinschalige pilot met Blackboard Ally. Wij willen deze pilot gebruiken om te toetsen of Blackboard Ally een verbetering in de toegankelijkheid van het digitale lesmateriaal kan faciliteren, op een laagdrempelige manier. Daarnaast zijn wij benieuwd hoe de tool ervaren wordt qua gebruiksvriendelijkheid.

Deze functionaliteit zal binnen de digitale leeromgeving, Blackboard, ontsloten worden. Zie de onderstaande sectie Blackboard Ally voor meer informatie over Blackboard Ally en de verschillende functionaliteiten

De functionaliteit wordt op dit moment bij meerdere instellingen gebruikt, o.a. Hanzehogeschool, Saxxion en Trinity College (Dublin) en zij geven aan dat zowel studenten als docenten de aanvullende functionaliteit als prettig en gebruiksvriendelijk ervaren.

Concreet zal deelnemen aan de pilot inhouden dat de functionaliteit binnen jouw cursus beschikbaar gesteld wordt en dat er uiteindelijk een evaluatie plaats zal vinden van hoe de functionaliteit door jou en de studenten ervaren is. Wij verwachten niet dat er veel tijd zal zitten in deelname aan deze pilot. De verwachting is ongeveer 8 uur voor de introductie (demo) van de tool, mogelijke vragen, aanpassingen aan het lesmateriaal en de evaluatie. Hoeveel tijd er uiteindelijk gespendeerd wordt aan het aanpassen van het lesmateriaal is geheel afhankelijk van de toegankelijkheidscore, de hoeveelheid aan materiaal en hoeveel tijd er beschikbaar is om de documenten aan te passen.

Wij horen graag of je interesse hebt in deelname aan deze pilot en met welke cursus.

Contact: Alex Lodder a.lodder1@uu.nl en Elke Siemens e.siemens@uu.nl

Blackboard Ally

Ally is een tool die integreert met het LMS en daarbij op verschillende manieren docenten en studenten helpt om de digitale toegankelijkheid van leermaterialen te verbeteren. Hoewel de naam anders doet vermoeden is Ally beschikbaar voor elk LMS, waaronder ook Moodle. Blackboard Ally biedt de volgende functionaliteiten aan:

  1. Instructor Feedback: de instructor feedback geeft docenten feedback op de digitale leermaterialen in Blackboard. Daarbij krijgt de docent te zien waar het onderwijsmateriaal toegankelijker gemaakt kan worden met daarbij handreikingen en tips om dat uit te voeren. Studenten zien deze feedback niet.
  1. Alternatieve bestandsformaten: documenten die aangeboden worden op Blackboard worden automatisch beschikbaar gemaakt in alternatieve bestandsformaten. De student kan met een druk op de knop het originele document downloaden in een ander formaat.

 

  1. Managementrapportages: hiermee krijgen we beter zicht op hoe we er op cursus/opleiding/faculteit/universiteit niveau voor staan op het gebied van digitale toegankelijkheid en kunnen we probleemgebieden beter identificeren en, daar waar nodig en gewenst, interventies opzetten.

 

Voorbeeld van Ally managementrapportages

 

Voor een beter beeld van de functionaliteit en hoe het er binnen jouw cursus uit zal zien kan je de volgende video’s bekijken. Voor Instructor feedback Overview for Instructors of Ally for Learning Management Systems – YouTube, voor alternatieve bestandformaten Ally for Students in Blackboard Learn – YouTube.