Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Aanmaken van Portfolios

Basic en Personal Portfolio’s naar nieuwe Portfolio’s omzetten

Met de komst van het nieuwe portfolio framework zijn vele wijzigingen gemoeid. In eerdere versies van Blackboard werden er twee soorten portfolio’s onderscheiden: Basic en Personal. Het Basic Portfolio was simpel van opzet en gemakkelijk te gebruiken, maar miste een aantal van de mogelijkheden van het Personal Portfolio. Het Personal Portfolio had meer mogelijkheden, maar de werkwijze om content toe te voegen was redelijk ingewikkeld en leidde ertoe dat studenten de werking steeds opnieuw moesten uitzoeken.

Veranderingen in de Oktober 2014 release

In de nieuwe versie van Blackboard is het Blackboard Framework ingrijpend veranderd. Dit heeft tot gevolg dat er nog slechts één soort portfolio bestaat en dat er niet meer wordt gesproken van het Basic of Personal Portfolio. Het nieuwe portfolio heeft als kenmerken dat het de eenvoud van opzet van het Basic Portfolio combineert met de uitgebreide mogelijkheden van het Personal Portfolio.

Omzetten van Basis en Personal Portfolio naar nieuwe portfolio’s

Het omzetten van de oude naar de nieuwe portfolio’s gebeurt automatisch tijdens de overgang naar deze nieuwe versie. Dit wordt verzorgd door de installatieprocedure. Om er toch zeker van te zijn dat de omzetting goed is verlopen, dient je te controleren of de inhoud, de artifacts, de sharing en de comments van jouw portfolios goed zijn overgekomen. Wellicht zul je nog enkele wijzigingen aan de lay-out en opzet willen aanbrengen. Het controleren van de omzetting is in meer detail beschreven in de handleiding Controle van de overgezette portfolio’s