Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Portfolio algemeen

Controle van de overgezette Portfolio’s

Met de komst van het nieuwe portfolio framework zijn vele wijzigingen gemoeid. Deze wijzigingen grijpen diep in op de manier waarop gewerkt wordt met portfolio’s en de opbouw van de portfolio’s zelf. Het conversieproces is daardoor een belangrijk aandachtspunt en het is een goede zaak om de al je geconverteerde portfolio’s te controleren. De onderstaande zaken zijn hiervoor van belang:

  • Controleer eerst de artifacts in My Artifacts om er zeker van te zijn dat deze correct zijn geconverteerd. Indien dit niet het geval is, kunnen zij niet worden opgenomen in het portfolio.
  • Controleer elke pagina van het portfolio om na te gaan of de inhoud correct is geconverteerd. Ga tevens na of alle benodigde artifacts als bijlage zijn opgenomen.
  • Pas de lay-out en ontwerp voorkeuren aan om deze overeen te laten komen met het gewenste ontwerp. Controleer of de settings ingericht zijn zoals gewenst.
  • Indien van toepassing, controleer de settings van de sharing om na te gaan of ook deze goed zijn overgenomen.
  • Controleer als laatste of eerder bestaande comments van het portfolio zijn overgenomen.

Indien dit allemaal in orde is, zijn de belangrijkste zaken die in orde dienen te zijn voor een werkend portfolio goed gecontroleerd.