Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Portfolio's vullen

Vullen van het Portfolio

Het vullen van het portfolio start op het moment dat de basisopzet/structuur van het portfolio is ingericht (zie Maken van een nieuw portfolio), of na het openen van het portfolio (klik op de hoofdpagina ‘My Portfolios’ naast de naam van het portfolio en maak de keuze ‘Edit’ uit het drop-down menu).

 1. Indeling van het scherm
  Na het openen van het portfolio krijg je een vergelijkbaar scherm te zien als hieronder.
  Portfolio-FirstScreen
  Op deze pagina zie je de hoofdstukken (pages) van je portfolio. Het linkergedeelte toont een menu met een detailinhoud hiervan, je ziet de onderverdeling in secties. De keuze van het template bepaalt welke secties er al zijn aangemaakt. In het rechter gedeelte bevinden zich de secties zelf, waar je de uiteindelijke inhoud aan kunt toevoegen.
  .
 2. Het menu wijzigen
  De menustructuur die je ziet is vastgelegd in het gekozen template. Het is mogelijk om in het linker scherm de volgorde van de menustructuur van je portfolio aan te passen, door het dubbele pijltje dat vóór de verschillende hoofdstukken/secties staat omhoog of omlaag te verplaatsen. Erop klikken kan ook, dan kun je kiezen waar het item naartoe moet. Met de + (plus) knop voeg je een nieuw hoofdstuk (page) en dus een nieuw menu-item toe, Blackboard voegt automatisch 1 sectie aan het hoofdstuk toe. Aanpassingen aan items van het menu wordt direct geëffectueerd in de pagina’s/secties. Met het vuilnisbak-icoon verwijder je een menu-item.
  Portfolio-Secties
  .
 3. De secties van een hoofdstuk wijzigen
  Een hoofdstuk (zoals ‘Scholing binnen de universiteit’) wordt binnen Blackboard een ‘Page’ genoemd. Hoofdstukken zijn ingedeeld in ‘Sections’ (zoals Leerdoelen, Opgeleverde stukken). Binnen secties kunnen werkstukken enz. als bijlage worden opgenomen. Blackboard noemt deze ‘Artifacts’. Een artefact is een verzameling van één of meer werkstukken of andere objecten die de voortgang van je studie en/of kennis aangeven. Je kunt meerdere artefacten binnen een sectie plaatsen.
  Beheer van Artefacts
  Artefacts worden op een andere plek binnen het portfolio framework beheerd, pas daarna kunnen zij worden opgenomen in het portfolio. Het idee achter het gescheiden beheren van artefacts is, dat zij daardoor in verschillende portfolio’s gebruikt kunnen worden. Bij een update van het artefact zijn de wijzigingen in het artefact direct in al je portfolio’s die dat artefact bevatten zichtbaar.
  Portfolio-Secties
  .
 4. Toevoegen van een artefact
  Voor het toevoegen dienen de artefacts dus al te zijn aangemaakt. Het aanmaken van een nieuw artefact is niet mogelijk vanuit dit scherm,maar moet gebeuren vanuit het tabblad ‘My Artifacts’, zie hiervoor de handleiding Artefacts aanmaken.
  Klik binnen de gewenste sectie op ‘Add Artifact’. Een pop-up scherm opent, hierin kan een keuze worden gemaakt uit de aangemaakte artefacts, zie de onderstaande figuur. Klik op alle toe te voegen artifacts en daarna op ‘Submit’ om deze toe te voegen. Hierna zie je de artefacts als een soort bijlage staan in de sectie (zie de figuur in par. 3).
  Portfolio-AddArtefact
  .
 5. Aanpassen van artefacts
  Het verwijderen van een artefact is eenvoudig: klik op het kruisje. Het wijzigen van de inhoud van artefacts doe je op het tabblad ‘My Artifacts’. Aangezien het portfolio enkel refereert naar een artifact, is elke wijziging direct zichtbaar in alle portfolio’s waarvan het artifact deel uitmaakt. Om te wijzigen klik je op het pijltje naast de naam zodat het keuzemenu opent. Kies voor ‘Edit’. Je kunt nu de wijzigingen aanbrengen. Meer informatie over het wijzigen van inhoud van artefacts is te vinden in de handleiding Aanmaken en aanpassen van artefacts.
  .
 6. Verder werken aan een portfolio.
  Portfolio’s worden gewoonlijk niet even op een middag gemaakt, het betreft documenten waar je in de loop materiaal rondom de verworven vaardigheden aan zult toevoegen.
  Wanneer je verder wilt werken aan een al bestaand portfolio ga je als volgt te werk: log in op Blackboard en klik op het tabblad Portfolio. Klik achter de titel van het portfolio dat je wilt bewerken op het pijltje en kies in het getoonde menu voor ‘Edit’. Je ziet het beginscherm van het portfolio (zie de eerste paragraaf) en kunt nu verder werken. Via de optie ‘View’ krijg je te zien hoe het portfolio er uit ziet.