Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Adaptive Release

Adaptive Release Introductie

Materiaal wat u in een Blackboardcursus plaatst, is in eerste instantie voor alle studenten beschikbaar. Met de Adaptive Release functie kan  materiaal beschikbaar worden gesteld op basis van een aantal criteria:

 1. naam van de student
 2. groepslidmaatschap
 3. scores in het Grade Center
 4. Review Status van ander materiaal (zie Review status)
 5. combinaties van deze criteria

 

Om deze criteria aan cursusmateriaal toe te voegen neemt u de volgende stappen:

 • Zorg dat de Edit Mode op ON staat
 • Ga naar het betreffende materiaal en klik op de pijl om het menu te openen:
  U ziet het scherm Adaptive Release. In dit scherm kunt u de criteria formuleren.

 

 
 • Bij 1. Date kan een tijdvenster worden bepaald waarin het materiaal beschikbaar is.
 • Bij 2. Membership kunt u de namen van studenten opgeven voor wie het materiaal beschikbaar moet zijn. Daaronder kunt u de groepen selecteren voor wie het materiaal beschikbaar moet zijn
 • Bij 3. Grade kunt u aangeven dat het materiaal alleen beschikbaar moet zijn voor studenten met een bepaalde score op items in het Grade Center.
 • Bij Review Status kunt u aangeven dat het materiaal beschikbaar moet zijn voor studenten die hebben aangegeven ander materiaal te hebben bekeken.

Als er meerdere criteria worden geselecteerd worden deze met een AND functie gekoppeld. Dat betekent dat het materiaal alleen voor een student beschikbaar zal zijn als aan alle criteria wordt voldaan.

Let op: Adaptive release werkt niet bij tools, omdat je er altijd via de Tools knop toch bij kunt.