Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Introductie Blackboard 9.1

Content Collection – rechten op bestanden en mappen

Ga naar [Content Collection]

Vervolgens verschijnt de content collection voor jouw als gebruiker

Om een bestand te kunnen delen met een blackboard gebruiker klik op de chevron achter het bestand

Klik vervolgens in dit menu op [permissions]

De gebruikers met toegang tot het bestand komen in beeld met daarachter de rechten die de gebruiker op het bestand heeft.

Een gebruiker rechten geven op het bestand kan op een aantal niveaus:

  • Read: De gebruiker heeft de mogelijkheid om bestanden of mappen te bekijken
  • Write: De gebruiker heeft de mogelijkheid om de bestanden of mappen te wijzigen
  • Remove: De gebruiker heeft de mogelijkheid om bestanden uit de map of de map zelf te verwijderen
  • Manage: De gebruiker heeft de mogelijkheid om de eigenschappen en instellingen van de bestanden of mappen te beheren

Daarnaast zijn er een tweetal buttons beschikbaar:

Specific Users:

door hierop te klikken kunnen er één of meerdere gebruikers gekozen worden die rechten verleend kunnen worden op het bestand. Dit kan door te klikken op de knop [browse] en vervolgens de gebruikers op te zoeken en te selecteren.

Door middel van de vinkjes kunnen de benodigde rechten verleend worden.

Aandachtspunt: wanneer een gebruiker in zijn privacy settings heeft staan dat hij niet gevonden kan worden, dan is deze gebruiker niet middels de browse knop terug te vinden.
Om dan de gebruiker rechtstreeks toegang te verlenen kan de gebruikersnaam rechtstreeks ingevoerd worden in het [username] veld.

Specific Users by place:

Door hierop te klikken kunnen er gebruikers gekozen worden die in (een) bepaalde cursus(sen) en/of communitie(s) ingeschreven staan

Users by Course:

Binnen deze optie is het mogelijk om specifieke cursussen en rollen binnen die cursus aan te wijzen die rechten op het betreffende bestand mogen hebben.
Door middel van de vinkjes kunnen de toegestane rechten verleend worden.

Users by Course Group

Binnen deze optie is het mogelijk de groep te selecteren van de cursussen aan wie de rechten verleend moeten worden. Alle gebruikers binnen de geselecteerde groep(en) krijgen vervolgens de ingestelde rechten

Users by Organization en Users by Organization Group

Deze twee opties zijn gelijk aan de hierboven genoemde opties voor cursussen maar geldt dan uiteraard voor Communities.