Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Course information

Onder Course Information kunt u algemene informatie over de cursus plaatsen. Plaats hier geen lesmateriaal, dit hoort thuis bij Course Content.

Documenten die u hier kunt plaatsen zijn bijvoorbeeld:

  • Roosters
  • indelingen van werkgroepen
  • deadlines
  • ‘Frequently Asked Questions’ over de cursus en de antwoorden daarop.