Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus bouwen en beheren

Course Content

Het plaatsen van cursusmaterialen, zoals het blokboek, cursusdocumenten en powerpoint presentaties, zijn waarschijnlijk handelingen die docenten het meest uitvoeren in Blackboard. Plaatsen van materialen gaat zo:

 • Zorg dat de Edit Mode op ON staat
 • Klik in het cursusmenu op Course Content. (Voor Course Information, Assignments en Assessments werkt het op dezelfde manier. In deze handleiding gaan we uit van Course Content).
 • Sommige faculteiten bieden een standaard mappenstructuur aan, meestal met mappen ‘Week 1’, ‘Week 2’, etc. Als dat bij u het geval is, klik dan op een map en kies voor ‘Build Content’. Zijn er geen mappen, klik dan direct op ‘Build Content’.
 • U krijgt een keuzemenu te zien:

 

Hieronder volgt een overzicht over hoe verschillende materialen geplaatst kunnen worden.:

 

Create Item De meest gebruikte optie. Hiermee kunnen documenten met toelichtende teksten worden geplaatst. In de tekst kunnen ook links, afbeeldingen en andere multimedia worden opgenomen. Het is mogelijk om HTML te plaatsen, en zo te verwijzen naar streaming media etc.
File Plaatsen van een bestand zonder toelichtende tekst
Audio Plaatsen van een geluidsbestand zonder toelichting
Image Plaatsen van een afbeelding zonder toelichting
Video Plaatsen van een video-bestand zonder toelichting
Web link Plaatsen van een verwijzing naar een webpagina (link). Hier kan een toelichting bij worden geplaatst
Learning Module Instrument waarmee een collectie van leermaterialen, in een bepaalde volgorde kan worden aangeboden.
Lesson Plan Instrument om gestructureerde informatie over leerdoelen, niveau, wijze van beoordeling etc. ter beschikking te stellen.
Syllabus Instrument om gestructureerde informatie over de cursus, de lessen, vereiste materialen en middelen, literatuur, lestijden, etc. ter beschikking te stellen.
Course Link Hiermee kan een interne link worden geplaatst naar materiaal op een andere locatie in dezelfde cursus.
Document Package Hiermee kunt u een zip package met documenten uploaden
Content Package (SCORM) Hiermee kunnen SCORM digitale cursussen worden geïntegreerd in Blackboard
New Page Content Folder Hiermee kunnen in een Content Area (sub)mappen worden aangemaakt. Dit is een belangrijk middel om de materialen in een cursus te structureren en overzichtelijk weer te geven.
Blank Page Plaatst in een Content een pagina, waarop teksten en attachments kunnen worden geplaatst. Dit verschilt weinig  met de mogelijkheden van een Item.
Module Page Plaatst in een Content Area een pagina waarop Blackboard modules, zoals “What’s new”, “To Do” etc. kunnen worden geplaatst.
Mashups Flickr Photo Makkelijke en snelle manier om foto’s op de Flickr site te vinden en in de cursus te plaatsen.
SlideShare Presentation Makkelijke en snelle manier om presentaties op de SlideShare site te vinden en in de cursus te plaatsen.
YouTube Video Makkelijke en snelle manier om video’s op de YouTube site te vinden en in de cursus te plaatsen.

 

In de volgende paragrafen worden de meest gebruikte opties om materialen te plaatsen in detail besproken.

 

Item plaatsen

Onder een “item” kunt u op verschillende manieren materiaal plaatsen:

 1. Direct tekst typen of kopiëren uit documenten
 2. Een link plaatsen naar documenten (bv  Word, PowerPoint, of  PDF documenten)
 3. Links naar interessante websites
 4. Combinaties van tekst, links en multimediale bestanden (geluid, beeld)

 

 • Zorg dat de Edit Mode op ON staat
 • Selecteer Course Content in het cursusmenu. Ga daarna naar de de Content Area waarin u het materiaal wilt plaatsen. Navigeer zo nodig naar een (sub)map.
 • Wijs met de muis de knop Build Content aan.
  Er klapt een keuzemenu uit:
 • Klik op Item
  Er verschijnt een scherm waarin u tekst kunt typen en attachments kunt selecteren
 • Typ een titel in het vak Name
 • Typ een tekst in het vak Text
 • En klik vervolgens op “submit”

 

Een link naar een bestand plaatsen

In veel gevallen zult u weinig tekst schrijven of kopiëren, maar wilt u vooral een bestand ter beschikking stellen aan studenten. Het bestand wordt dan als een attachment aan het item toegevoegd. Het bestand wordt naar de server gekopieerd en cursisten openen het door op een link te klikken.

Hieronder wordt beschreven hoe een Word document als attachment wordt toegevoegd:

 • Scroll naar onderdeel: 2. Attachments

 • Klik op de knop Browse My Computer en selecteer op uw computer het gewenste bestand. Indien nodig kunnen meerdere bestanden worden toegevoegd. Documenten en attachments worden in Blackboard opgeslagen in het content system (Content Collection) onder ‘Course Content’.

 

Tenslotte kan bij de Options worden aangegeven of:

 1. Het item beschikbaar moet zijn: Permit Users to view this Content
 2. Het aantal malen dat het item wordt geopend geteld moet worden: Track number of views
 3. Het item alleen in een bepaald tijdvenster beschikbaar moet zijn: Select date and time restrictions
 • Klik boven of onder in het scherm op Submit om alles naar de server te sturen en controleer het resultaat.

 

De Text Box Editor

De WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor waarmee de teksten in Blackboard worden ingevoerd heeft een paar werkbalken. De werkbalken vindt u boven het tekstvak:

Met deze ‘dubbele pijl knop’ rechts boven in de Text box editor kunnen de extra werkbalken uitgevouwen worden.

Door met de muis/cursor over een icoon te gaan, wordt de betekenis van het icoon weergegeven.

tip
Bij kopiëren uit een Word document kunnen opmaakproblemen optreden. Dit wordt veroorzaakt doordat er met de tekst ook opmaak codes van Word worden mee gekopieerd. Opschonen kan als volgt: Plak de te kopiëren tekst eerst in Kladblok  en kopieer dan opnieuw uit Kladblok. Als u dan de tekst in Blackboard plakt is alle opmaak verwijderd.

HTML
De broncode van internetpagina’s wordt gemaakt in HTML (HyperText Markup Language). Het is een code die met een simpel tekstprogramma als Kladblok geschreven kan worden. Een browser vertaalt de HTML code naar de opgemaakte pagina die u ziet.

Wanneer u iets in Blackboard plaatst, genereert Blackboard de benodigde HTML-code. U kunt deze code zien door in de editor van Blackboard op de knop HTML Code View te klikken:

Soms kan het handig zijn om rechtstreeks in deze code bepaalde opmaak-kenmerken te zoeken en eventueel te verwijderen, of om HTML-code in dit venster te kopiëren.

 

Link naar een webpagina maken

Als u uw studenten wilt wijzen op interessante webpagina’s kunt u een link naar deze pagina’s aanbieden:

 • Zorg dat de Edit Mode op ON staat
 • Kies in het cursusmenu Course Content en eventueel de (sub)map waarin u de link wilt plaatsen.
 • Wijs met de muis de knop Build Content aan
  Er klapt een keuzemenu uit. Klik in het uitgeklapte keuzemenu op URL (staat voor Uniform Resource Locator, oftewel internetadres)
 • Vul de velden in het scherm in.
  Let op! De URL moet volledig zijn, dus inclusief http://
 • In het veld Text kan een annotatie bij de webverwijzing worden geschreven
 • Klik boven of onder in het scherm op Submit

opmerking
Merk op dat er eigenlijk weinig verschil is met een “item”. Ook hier kunnen attachments worden toegevoegd. Bovendien kunnen ook in een item met de Text Box Editor verwijzingen naar websites worden gemaakt.

 

Mappen maken

Naarmate er meer materiaal in de cursus wordt geplaatst wordt het moeilijker om overzicht te houden. Een goede mappenstructuur kan het voor de docent, maar zeker ook voor de studenten, gemakkelij­ker maken om de gewenste materialen te vinden. Dit kan bijvoor­beeld op basis van inhoud of periode. De mappenstructuur kan gelaagd zijn in meerdere niveaus (map in map). Het is mogelijk om eenmaal geplaatst materiaal te kopiëren of te verplaatsen naar andere mappen en cursusomgevingen.

 • Zorg dat de Edit Mode op ON staat
 • Kies in het cursusmenu voor Course Content of map waarin u de link wilt plaatsen.
 • Wijs met de muis de knop Build Content aan
 • Klik in het uitgeklapte menu onder New Page op Content Folder
  Er opent een scherm waarin u de map een naam moet geven en de inhoud van de map kunt beschrijven.belangrijk
  Geef indien nodig een korte beschrijving van de inhoud van de map, maar plaats hier geen verdere informatie. Inhoudelijke informatie hoort in de map thuis, niet in de mapbeschrijving!
 • Geef de map een naam en klik op Submit
  De map is onderaan toegevoegd:

  De map kan worden verplaatst door hem met de muis op de dubbele pijl te verslepen.
 • Open de zojuist gemaakte map door op de naam te klikken.
 • U kunt een gelaagde mappenstructuur maken door hier nog enkele mappen te plaatsen, bijvoorbeeld voor documenten en presentaties.

Het kruimelpad
Naarmate er meer mappen in een cursus worden aangemaakt wordt de navigatie complexer en kost het meer muisklikken om naar hogere niveaus te komen. Om dit sneller te kunnen doen houdt Blackboard steeds bij waar u zich bevindt in de mappenstructuur. Hiertoe staat boven in het scherm het “Kruimelpad”.

Net als Klein Duimpje kunt u dit kruimelpad (Engels: breadcrumb trail) gebruiken om niet te verdwalen. U kunt hierin klikken om snel naar een hoger niveau navigeren.

In de schermprint hierboven ziet u links van ‘Course Content’ een afbeelding staan van een huisje met een uitklappijltje. Hiermee kunt u naar een andere cursusomgeving gaan zonder dat u eerst terug hoeft te keren naar het MyBlackboardscherm.

 

Mash-ups plaatsen

In Blackboard 9.1 is het eenvoudig geworden om te verwijzen naar multimedia materiaal dat op Flickr, YouTube of SlideShare staat. Dit zijn sites waarop gebruikers respectievelijk foto’s, video’s en presentaties kunnen plaatsen en delen met andere internetgebruikers. Hier wordt het plaatsen van een YouTube video beschreven. Het plaatsen van foto’s van Flickr of presentaties van SlideShare verloopt op dezelfde manier.

 • Zorg dat de Edit Mode op ON staat
 • Kies in het cursusmenu Course Content en/of de map waarin u de video wilt plaatsen
 • Wijs met de muis/cursor de knop Build Content aan
 • Klik in het uitgeklapte menu onder Mashups op YouTube Video
  Binnen het Blackboardscherm opent een zoekscherm waarmee in de YouTube collectie kan worden gezocht:
 • Vul het zoekterm in en klik op GO
  Er wordt een lijst resultaten getoond:

  De video’s kunnen worden bekeken met de knop Preview onder de afbeelding.
 • Als de juiste video is gevonden klikt u op Select (onder Preview).
  De video wordt in Blackboard opgenomen
  Voeg desgewenst begeleidende tekst toe in het veld Description
 • Klik op Submit
  De (link naar de) video is in de cursus geplaatst en kan daar direct worden afgespeeld in Blackboard.

 

Kopiëren en verplaatsen

Materiaal wat u in een Blackboard-cursusomgeving heeft geplaatst kunt u verplaatsen of kopiëren. Het is ook mogelijk om materiaal uit te wisselen tussen verschillende cursusomgevingen:

 • Zorg dat de Edit Mode op ON staat
 • Kies in het cursusmenu voor Course Content Area en/of de map waarin het te kopiëren materiaal staat
 • Klik op de knop met de pijl achter het te kopiëren item.
  Er klapt een menu uit:
 • Klik op de optie Copy
  Er verschijnt een scherm waarin de te kopiëren content getoond wordt en waarin u moet aangeven wat de bestemming is voor deze content:
 • Als u meerdere cursussen beheert kunt u achter Destination Course de gewenste doelcursus selecteren.
 • Om de doelmap in de cursus aan tegeven klikt u op de knop Browse. U ziet in een nieuw venster de onderdelen van de cursus en kunt diepere niveaus uitvouwen door op de plusjes te klikken.
 • Selecteer de gewenste map in de cursus
 • De naam wordt ingevuld achter Destination Folder
 • Geef de gewenste keuze aan bij Attachments and Embedded Links
 • Klik op Submit
  Het item wordt gekopieerd en u ziet daar een bevestiging van
 • Controleer of u het item in de aangewezen doelmap terugvindt