Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Cursus Kopieren

Cursus Kopiëren Inleiding

U gaat voor een nieuw collegejaar een nieuwe digitale cursusruimte opbouwen in de Blackboard-omgeving van de Universiteit Utrecht. Indien u in het voorgaande jaar al gebruik maakte van een Blackboard cursusomgeving, dan kunt u bij het opbouwen van uw nieuwe cursusruimte veel tijd besparen door elementen van deze „oude‟ cursusruimtes te hergebruiken. Deze handleiding kan ook gebruikt worden voor het kopiëren van Communities/ Organizations in Blackboard.

Nadat u bent ingelogd in de Blackboard omgeving vindt u:

– Uw cursusoverzicht met daarin al uw cursusruimtes.

– Een nieuwe (lege) cursusomgeving voor uw cursussen voor het nieuwe studiejaar. Deze ruimtes zijn te herkennen aan de cursusnaam: deze begint met “20..”.

NB: Voor het leesgemak wordt vanaf nu verwezen naar respectievelijk de „nieuwe‟ en de „oude‟ cursusomgeving:

ccopy1

 

Het proces bestaat uit vier Onderdelen, deze zijn te bereiken via de links.

1) Inhoud kopiëren

2) Menustructuur repareren

3) Cursusinhoud overzetten en cursus ordenen

4) Opruimen nieuwe cursusruimte

Blackboard beschikt over een aantal gereedschappen waarmee u cursusinhoud en -tools kunt overzetten. In stappen 1 en 2 worden de zogenaamde „bulktools‟ behandeld, stap 3 legt uit hoe individuele items gekopieerd en verplaatst kunnen worden.

Deze methode volstaat voor de meeste cursusomgevingen. Voor het overzetten van complexe cursussen kunt u het beste eerst contact opnemen met uw facultaire beheerder. Indien u uw nieuwe cursusomgeving geheel opnieuw vormgeeft en slechts enkele content-items wilt overzetten uit uw oude cursusomgeving, dan kunnen stappen 1 en 2 worden overgeslagen.