Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

De cursusomgeving

Edit Mode

Als de Edit Mode op ON staat kan materiaal aan de cursus worden toegevoegd en bewerkt. Het scherm toont dan ook alle knoppen die dit mogelijk maken. Staat de Edit Mode OFF, dan kan er niets worden gewijzigd en ziet de docent, bij benadering, wat  een student ook ziet (met uitzondering van het Course Management en de Edit Mode knop, die voor de student niet beschikbaar zijn).