Logo Universiteit Utrecht

Blackboard Support

Toetsen Maken

Een enquête (survey) maken

Zoals eerder gezegd verschillen een toets en een enquête (survey) alleen van elkaar doordat een enquête anoniem verwerkt wordt en geen score oplevert. Daarnaast is er het voor de hand liggende verschil dat er bij een enquête geen goed antwoord bestaat en dat er geen feedback gegeven kan worden. Hieronder worden kort de stappen voor het samenstellen van een enquête beschreven.

  • Open vanuit het Control Panel onder Course Tools de optie Tests, Surveys, and Pools.
  • Klik op Pools en vervolgens op Build Pool.
  • Maak op dezelfde manier als voor een test vragen aan. Zie Toets ontwerpen vanuit Course Management en verder.

Ook nu kunt u de vragen direct maken of selecteren uit een vragenpool. Zoals eerder al is gezegd verdient het werken met een vragenbank de voorkeur omdat een pool geexporteerd kan worden.

Opmerking: In enquêtes wordt vaak gewerkt met 5- of 7-punts schalen. Dit soort vragen kunt u maken als een multiple choice of als invulvraag. In het laatste geval loopt u echter het risico dat mensen  “ongewenste” antwoorden invullen.

Voor een toelichting kan natuurlijk een essay vraag gebruikt worden.